RESMİ BELGE HÜKMÜNDE OLAN BELGELER

Resmi belge hükmündeki belgeler Özel belgede sahtecilik suçu kapsamında bir takım belgeler resmi belge hükmünde sayılmıştır. Hangi belgelerin resmi belge hükmünde sayılacağı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 210. maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre; Özel belgede sahtecilik suçunun konusu: 1-) Emre ya da hamiline yazılı kambiyo senedi 2-) Emtiayı temsil eden …

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN CEZASI VE YARGITAY KARARLARI

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 209. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre belirli bir şekilde doldurulup kullanılmak için kendisine teslim edilmiş imzalanmış ve kısmen ya da tamamen boş bir kağıdı, verilme sebebinden başka bir şekilde dolduran kişiye, şikayet edilmesi halinde 3 …

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNUN CEZASI VE YARGITAY KARARLARI

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU Özel belgede sahtecilik suçu 5237 sayılı TCK nın 207. maddesinde düzenlenmiştir. Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen ya da gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişiye, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. (ASLİYE CEZA MAH.) Bir sahte özel belgeyi sahte …

DOLANDIRICILIK SUÇU – NİTELİKLİ HALLERİ VE YARGITAY KARARLARI

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN CEZASI NE KADAR? Dolandırıcılık suçu 5237 sayılı TCK nın 157. maddesinde düzenlenmiştir. Hileli davranışlarla bir kişiyi aldatıp, o kişinin ya da başkasının zararına olacak şekilde, kendisine ya da başkasına yarar sağlayan kimse, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Dolandırıcılık …

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN CEZASI VE YARGITAY KARARLARI

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU Güveni kötüye kullanma suçu 5237 sayılı TCK nın 155. maddesinde düzenlenmiştir. Başkasına ait olup da, muhafaza etmek ya da belli bir şekilde kullanmak için zilyetliği kendisine devredilmiş mal üzerinde, kendisinin ya da başka birisinin yararına, zilyetliğin devir edilme amacının dışında tasarrufta bulunan ya da bu devir …

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU CEZASI – YARGITAY KARARLARI

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu 5237 Sayılı TCK nın 134. maddesinde düzenlenmiştir. Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimseye, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Gizliliğin görüntü ya da seslerin kayda alınması şeklinde ihlal edilmesi durumunda verilecek olan ceza bir kat artırılır.(ASLİYE CEZA …

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU VE YARGITAY KARARLARI

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu 5237 Sayılı TCK nın 123. maddesinde düzenlenmiştir. Sırf huzur ve sükununu bozmak amacıyla bir kişiye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması veya aynı amaçla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması durumunda, mağdurun şikayeti üzerine fail 3 aydan 1 yıla kadar …

ŞANTAJ SUÇUNUN CEZASI NE KADAR?

ŞANTAJ SUÇU  ŞANTAJ SUÇUNUN CEZASI NE KADAR? Şantaj suçu 5237 sayılı TCK nın 10. maddesinde düzenlenmiştir. Hakkı olan ya da yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından ya da yapmayacağından bahisle, bir kişiyi kanuna aykırı ya da yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya veya haksız çıkar sağlamaya zorlayan kimse, 1 …