GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU VE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU Görevi yaptırmamak için direnme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesinde düzenlenmiştir. Buna kanuna göre; Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek maksadıyla, cebir ya da tehdit kullanan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Asliye Ceza Mah.) Suçun yargı görevi yapan …

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN CEZASI VE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Görevi kötüye kullanma suçu Görevi kötüye kullanma suçunun cezası ne kadar? Görevi kötüye kullanma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan durumlar haricinde, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek, kişilerin mağdur olmasına ya da kamunun zarara uğramasına neden olan ya da …

YETKİLİ OLMADIĞI BİR İŞ İÇİN YARAR SAĞLAMA SUÇU – NÜFUZ TİCARETİ

NÜFUZ TİCARETİ Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçu yani “Nüfuz ticareti” 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 255. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Bir kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan (sözü geçtiği) bahisle, haksız bir işin yapılması amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan ya da aracılar ile, kendisine ya da …

RÜŞVET SUÇU – RÜŞVET SUÇUNUN CEZASI VE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

RÜŞVET SUÇU – RÜŞVET SUÇUNUN CEZASI DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Rüşvet suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; * Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması ya da yapmaması için, doğrudan ya da araya aracı koyarak, bir kamu görevlisine ya da göstereceği bir başka şahsa menfaat …

İRTİKAP SUÇU – İRTİKAP SUÇUNUN CEZASI VE YARGITAY KARARLARI

İRTİKAP SUÇU İrtikap suçu 5237 Sayılı TCK nın 250. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; – Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına yarar sağlanmasına ya da bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi zorlayan kamu görevlisine, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir. – Kamu görevlisinin haksız davranışları …

ZİMMET SUÇU – ZİMMET SUÇUNUN CEZASI VE YARGITAY KARARLARI

ZİMMET SUÇU NEDİR? CEZASI NE KADARDIR? Zimmet suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 247. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Görevi nedeniyle kendisine zilyetliği devredilmiş olan ya da koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu bir malı kendisinin ya da başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisine, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. …

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU VE YARGITAY KARARLARI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Başkasına ait banka ya da kredi kartını, ne şekilde olursa olsun ele geçiren ya da elinde bulunduran kişi, kart sahibinin ya da kartın kendisine verilmesi …

SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME YA DA DEĞİŞTİRME SUÇU – YARGITAY KARARLARI

BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME YA DA DEĞİŞTİRME Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme ya da değiştirme suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında, kanunun 244. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen ya da bozan kişiye, 1 yıldan 5 …

HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU, CEZASI VE YARGITAY KARARLARI

Hayasızca hareketler; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen “Hayasızca hareketler” suçu kanunun 225. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre alenen cinsel ilişkide bulunan ya da teşhircilik yapan bir kişiye, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir (ASLİYE CEZA MAH.) T.C. YARGITAY 14.Ceza Dairesi Esas:  …