MOBBİNG

İŞ HUKUKU AÇISINDAN MOBBİNG Mobbing Nedir? Mobbingin tanımı Mobbing nedeni ile işçinin iş akdini haklı nedenle feshi, maddi ve manevi tazminat davası Mobbing bir ya da bir grup işçinin aynı iş yerinde çalışan başka bir işçiye zarar vermek maksadı ile sistemli ve sürekli şekilde küçümseyici, aşağılayıcı, dışlayıcı, korkutucu hareketlerdir. Başka …

İCRA MÜZEKKERE VE TALEP ÖRNEKLERİ

İcra müzekkere ve talep örnekleri İcra müzekkere ve talep örneği ADRES ARAŞTIRMASI MÜZEKKERESİ (TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE) ADRES ARAŞTIRMASI TALEBİ (TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE)  ADRES TESPİT İSTEMİ ALACAĞIN TEMLİKİ TALEBİ ALACAĞIN TEMLİKİNİN BİLDİRİLMESİ MÜZEKKERESİ ARAÇ HACZİ MÜZEKKERESİ (FİİLİ HACİZ) ARAÇ HACZİ MÜZEKKERESİ (KESİN HACİZ) ARAÇ HACZİ MÜZEKKERESİ (KAYDEN İHTİYATİ HACİZ) ARAÇ HACZİ …

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ Avukatlık sözleşmesi nedir? Avukatlık sözleşmesi nasıl düzenlenir? Avukatlık sözleşme örneği Vekalet Sözleşmesi Avukatlık sözleşmesi, avukat ve iş sahibi arasında, avukatın belirli bir hukuki yardımda bulunması karşılığında iş sahibinin belli bir meblağı veya değeri avukata vermeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Avukatlık sözleşmesinin tarafları avukat ve iş sahibidir. Avukatlık sözleşmesinin vekalet …

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1982 ANAYASASI)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI KANUN NO: 2709 Kabul Tarihi: 18.10.1982 RGT: 09.11.1982 RG NO: 17863 MÜKERRER ÖNEMLİ UYARI =) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982 Anayasası), Kurucu Meclis tarafından 18.10.1982 tarihinde halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20.10.1982 tarih ve 17844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982 …

ACİZ VESİKASI NEDİR?

ACİZ VESİKASI – GEÇİCİ ACİZ VESİKASININ İPTALİ Alacaklı alacağının tamamını alamamış ise alacağının kalan miktarı için kendisine verilen vesikaya aciz vesikasıAciz Vesikası; alacaklı alacağının tamamını alamamı... More denir. (Borç ödemeden aciz vesikasıAciz Vesikası; alacaklı alacağının tamamını alamamı... More) Aciz vesikasıAciz Vesikası; alacaklı alacağının tamamını alamamı... More 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 143. …

NİŞANLANMA – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT VE HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ

NİŞANLANMA Nişanlanma 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 118 ila 123. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Nişanlanmanın tanımını yapan 118. maddeye göre; Nişanlanma, evlenme vaadi ile olur. Yani karşılıklı iki kişinin birbirine evlenmek üzere vaade bulunması ile nişanlılık gerçekleşmiş olur. Nişan töreni yapılması kanunen aranan bir şart değildir. Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça …

MİRASÇILARIN HUKUKÇA EŞİTLİĞİ İLKESİ

MİRASÇILARIN HUKUKÇA EŞİTLİĞİ İLKESİ   I. KURAL Medeni Kanunumuz, mirasın paylaşımında ikinci ilke olarak «mirasçıların hukukça eşitliği»ni kabul etmiştir. Medeni Kanunumuzun 646/1 hükmündeki paylaşımda mirasçıların hukukça eşitliğinden kasdedilen, bütün mirasçıların eşit miktarda miras paylarına sahip olmaları değil, cinsiyetleri, yaşları dikkate alınmadan mirasçıların aynı haklara sahip olmalarını, tereke üzerinde aynı yetkilere …

MİRASIN HÜKMEN REDDİ

MİRASIN HÜKMEN REDDİ Genellikle Medenî Kanunumuz, 605. m.II.f mirasın reddinin sulh mahkemesine ulaşması icap eden tek taraflı, yazılı veya sözlü bir irade beyanı ile yapılması gerektiği ilkesinden ayrılarak, miras bırakanın ölümü anında “ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş (borca batık- müstağrak) olan terekenin reddedildiği hakkında yasal bir karine …

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU – SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ VE YARGITAY KARARLARI

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU Cumhurbaşkanına hakaret 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Asliye Ceza Mah.) Suçun aleni şekilde işlenmesi durumunda, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. Bu suçtan nedeniyle kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının …

İFTİRA SUÇU – İFTİRA SUÇUNUN CEZASI – İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

İFTİRA SUÇUNUN CEZASI İftira suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; Yetkili makamlara ihbarda ya da şikayette bulunarak veya basın, yayın yolu ile, işlemediğini bildiği halde, bir kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak maksadıyla bir kişiye hukuka aykırı bir …