ÇEKİŞMELİ YARGI VE ÇEKİŞMESİZ YARGI

ÇEKİŞMELİ YARGI VE ÇEKİŞMESİZ YARGI A. Genel Olarak Çekişmeli yargı çekişmesiz yargı Medeni usul hukukunun konusu özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve diğer işler oluşturur. Bu nedenle, çekişmeli ve çekişmesiz yargı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli yargı, iki taraf arasındaki özel hukuk alanında faaliyet gösteren bir hukuki uyuşmazlığın taraflardan birinin talebi …

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI VE ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilmesi talebinin reddi Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve çalışma izni verilmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemi dilekçe örneği …İL EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE   İTİRAZ EDEN            : BARIŞ AYGÜN T.C.No                      : ADRES              …

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK Resmi belgede sahtecilik suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Resmi bir belgeyi; – Sahte olarak düzenleyen, – Gerçek bir resmi belge üzerinde başkalarını aldatacak şekilde değişiklik yapan ya da, – Sahte resmi belgeyi kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis …

UYUŞTURUCU KULLANMAK, SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK

UYUŞTURUCU KULLANMAK, SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK SUÇLARI Uyuşturucu kullanmak Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinde düzenlenmiştir. Bu …

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre Uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri ruhsatsız ya da ruhsata aykırı şekilde imal eden, ithal eden ya da ihraç eden kişiye;, – 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve – …

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VE ÇEŞİTLERİ

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VE ÇEŞİTLERİ Mirasbırakan kişi, tasarruf özgürlüğü sınırları içerisinde kendi malvarlığının tamamında ya da bir bölümünde vasiyetname veya miras sözleşmesi ile tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Mirasbırakan kişinin tasarruf etmediği kısım malvarlığı, yasal mirasçılarına kalır. (4721 Sayılı Medeni Kanun m. 514) Şartlar ve yüklemeler Mirasbırakan kişi, ölüme bağlı tasarruflarını …

YASAL MİRASÇILAR

YASAL MİRASÇILAR KAN HISIMLARI Medeni Kanunda Kan Hısımları 4 başlık altında sayılmıştır. I-) Altsoy II-) Ana Ve Baba III-) Büyük Ana Ve Büyük Baba IV-) Evlilik Dışı Hısımlar I-) ALTSOY Medeni Kanun’un 459. maddesine göre miras bırakanın birinci derecede mirasçıları o kişinin altsoyudur.  Miras bırakanın çocukları eşit derecede mirasçıdır. Eğer …

MOBBİNG; HUKUKSAL DURUM VE BAŞVURU YOLLARI

İşverenin işçiyi gözetme borcu ve mobbing Mobbing İş sözleşmesi gereğince işçinin işverene sadakat borcu bulunmaktadır. Buna karşılık işverenin de işçiyi koruma borcu bulunmaktadır. İşveren işçinin haklarını korumak ve ona saygı göstermekle yükümlüdür. Kişilik hakları bir takım yasal düzenlemeler ile koruma altına alınmıştır. Anayasa’nın 12. maddesinde “herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, …

CEZA HUKUKU VE İDARE HUKUKU AÇISINDAN MOBBİNG

CEZA HUKUKU AÇISINDAN MOBBİNG TCK’da mobbingi doğrudan düzenleyen açık bir hüküm yoktur. Her ne kadar mobbing ceza kanununda açıkça düzenlenememiş olsa da ceza mevzuatımızdaki bazı suçların duruma göre mobbing ile örtüştüğü ve eylemin cezalandırılacağı söylenebilir. Örneğin; – İntihara yönlendirme suçu – Kasten yaralama suçu – Eziyet suçu – Cinsel saldırı …