İTİRAZIN KALDIRILMASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

İtirazın Kaldırılması dilekçe örnekleri DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Dilekçe Örneği 1 (…) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İCRA DOSYA NO               : … İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASINI İSTEYEN ALACAKLI          : … VEKİLİ                      …

YAĞMA SUÇU SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Yağma suçu savunma ve tahliye talebi dilekçe örneği DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! …. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DOSYA NO              : … SANIK                      : … VEKİLİ                     : … MÜŞTEKİ                : … SUÇ                           : Yağma suçu SUÇ TARİHİ           : … TUTUKLAMA TARİHİ                     : … Savunmalarımız ve Tahliye İstemimize İlişkindir Olayın Kısaca …

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Tutuklama kararına itiraz dilekçe örneği Tutuklama kararına itiraz ile ilgili diğer dilekçe örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI HAKSIZ TUTUKLAMA VE GÖZALTI NEDENİYLE TAZMİNAT NASIL ALINIR?  … AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE … AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DOSYA NO        …

TARIM KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

Tarım Kredi Borçları Tarım Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Bazı illerimizde yaşanan terör olayları nedeniyle ”zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki tarım kredi borçları nı; ertelenmesine dair ekli Kararın …

NAFAKA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! DAVAYA İLİŞKİN BİLGİLER Nafaka davası Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu (anne, baba vs) ve altsoyu (çocukları, torunları vs) ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Nafaka davası, mirasçılıktaki sıraya göre açılmalıdır. Nafaka davası, davacının geçinmesi için gerekli …

NAFAKANIN ARTIRILMASI DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Nafakanın Arttırılması Dava Dilekçesi Örneği DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                   : VEKİLİ                     : DAVALI                   : D.KONUSU              : İştirak Nafakasının Arttırılması AÇIKLAMALAR   : 1-) Müvekkil ile davalı … … … Aile Mahkemesinin … E. … K sayılı ilamı ile boşanmışlardır. …. Aile Mahkemesinin … E. … …

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ KARARINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Soruşturma İzni Verilmesi Kararına İtiraz Dilekçe Örneği DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR … BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE … KAYMAKAMLIĞI İLÇE HUKUK İŞLERİ ŞEFLİĞİ’NE KARAR NO             : KARAR TARİHİ      : İTİRAZ EDEN         : İTİRAZ KONUSU   : Soruşturma İzni Verilmesi Kararına İtirazımızdır. İDDİA        …

TAKİBİN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

TAKİBİN İPTALİ DAVASI Takibin iptali davası nasıl açılır? Takibin iptali davası dilekçe örnekleri. DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Dilekçe Örneği 1     İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI        : VEKİLİ          : DAVALI         : VEKİLİ          : KONU             : Takibin iptaline karar verilmesi talebimiz hk. AÇIKLAMALAR                  : 1-) Davalı …