YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ESASA İLİŞKİN BİLGİLER

Yedieminlik Görevini Suistimal

Muhafaza görevini kötüye kullanmak

Kendisine muhafaza etmesi amacıyla teslim edilmiş rehinli ya da hacizli bir mal üzerinde teslim edilme amacı dışında kullanan (tasarrufta bulunan) kişiye üç yıldan iki yıla kadar hapis cezası ve 3000 güne kadar adli para cezası verilir. Eğer kişi kendisine teslim edilen bu malın sahibi ise bu ceza yarı oranında indirilerek verilir.

Kendisine muhafaza etmesi amacıyla teslim edilmiş rehinli ya da hacizli bir malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılması sonucu kaybolması ya da bozulması durumunda bu sonuca neden olan kişiye adli para cezası verilir.

Soruşturma ya da kovuşturma esnasında işlenen bir suça ilişkin el konulmuş bir malı (eşyayı) amacı dışında kullanan kişiye bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

 DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN                           :

VEKİLİ                                 :

ŞÜPHELİ                             :

SUÇ                                     : Yedieminlik Görevini Suistimal.

SUÇ TARİHİ                        :

İCRA DOSYASI                   : …. İcra Müdürlüğü … Esas

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Müvekkilimiz yukarıda belirtilen icra dosyası ile … Ltd. Şti. hakkında icra takibi başlatmış olup takip kesinleştikten sonra borcun ödenmemesi üzerine … ve … tarihlerinde hacze gidilmiş ve haczedilen mallar şirket yetkilisi …’ya yediemin olarak teslim edilmiştir.

2-) Borçlu hacizden sonra icra dosyasına ödeme yapmamıştır. Bunun üzerine haczedilen malların muhafaza altına alınması için borçlunun adresine tekrar gidilmiş ancak borçluya ydiemin olarak teslim edilen malların adresten kaçırıldığı görülmüş ve bu durum görevli memur tarafından haciz zaptına yazılmıştır. (EK-1)

HUKUKİ NEDENLER      : 5237 S. K.  m. 289.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle şüphelinin eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 289 uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak sanık hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Yakınan Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın