YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Yargılamanın yenilenmesi dilekçesi

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA ESAS NO      : …

KARAR NO               : …

SANIK                       : …

VEKİLİ                       : …

SUÇ                           : Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ              : …

KONU                       : Yukarıda dosya ve karar numarası belirtilen, mahkemeniz dosyası kesinleşmiş olup sunulan belgeler ve taleplerimiz çerçevesinde, yargılamanın iadesi talebine ilişkin kanıtlarımız bağlamında, yargılamanın iadesine karar verilmesi ile infazın durdurulması talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

1-) Mahkemenizce müvekkilim … hakkında yukarıda dosya ve karar nosu belirtilen karar içeriğine göre … tarihinde verilen kararla “sanığın neticeten 1 sene 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir.

2-) Mahkemenizce bilindiği üzere, CMK’nun Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri başlığı altında düzenlenen 311. maddesinin (e) fıkrası gereğince “Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatını veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.” Yargılamanın iadesine karar verileceği düzenlenmektedir.

3-) Müvekkil … Hal Pazarında yaklaşık 25 yıldır sebze ve meyve komisyonculuğu yapmaktadır. Davaya konu olayda müvekkilin …’a ait … numaralı çeki sahte olarak imzalatıp …’a vermek suretiyle tedavüle soktuğu kanaatine varılmıştır. Müvekkil mahkemenizde görülmekte olan davaya karşı, kendisinin atılı suçu işlemediğinden emin olduğu için ve olayın ehemmiyetini kavrayamadığı için özensizlik göstermiş ve kendisini tam olarak inandırıcı delillerle savunamamıştır. Bunun yanında daha önce dosyaya sunulan temyiz dilekçesinde de belirtildiği üzere, dolandırıcılık suçundan yargılanırken sadece o konuda savunması alınan sanık …’un yeni suçlamadan, yani sahtecilikten dolayı ifadesi veya savunması alınmamıştır.

MÜVEKKİL MAĞDUR DURUMA DÜŞMÜŞTÜR

4-) Müvekkil dosya içerisinde yer alan savunmasında görüleceği üzere en başından beri sanık …’un suça konu çekleri kendisinden habersiz çekmecesinden aldığını iddia etmiştir. Ancak olayların bu şekilde gelişeceğini tahmin edememesi ve söz konusu çekin değerinin düşük olması nedeniyle ve iyi niyetinden kaynaklı olarak … hakkında hırsızlıktan dolayı suç duyurusunda bulunmamıştır. Bunun yanında dinlenen tanık beyanlarından …’un söz konusu çeki …’dan habersiz aldığı ve kullandığı hususu anlaşılmaktadır. Müvekkil … bu olay sonrasında müştekiye sahte olarak düzenlenmiş çeki yeni bir çek karşılığında kendisine vermesini istemiştir. Müşteki ifadesinde de yer alan bu durum müvekkilin tamamen iyi niyetinden ve olayı adli boyuta taşımak istemeyişinden kaynaklanmıştır. Ancak sonuç olarak çeki müvekkilden çalan sanık …, söz konusu suçtan beraat etmiş, müvekkil ise hapis cezasına çarptırılmıştır.

5-) Daha önce de bahsedildiği üzere müvekkil 25 yıldır esnaflık yapmakta ve banka hesaplarına her gün binlerce lira giriş çıkışı olmaktadır. Maddi durumu son derece iyidir. 2.500 TL lik tutar müvekkilin yaptığı işler düşünüldüğünde tabiri caiz ise devede kulak gibidir. Müvekkilin mevduat hesapları ile ilgili hesap hareketleri dökümleri ve bankalardaki kredilerin limitlerini gösteren belgeler istenildiği takdirde sayın mahkemenize sunulacaktır.

OLAYI AYDINLATACAK OLAN TANIĞIN DİNLENMESİ GEREKİR

6-) Tüm bunların yanında müvekkilin bu olaylar sırasında birlikte çalıştığı ancak sonradan yanından ayrılan … isimli şahıs, sanık …’un söz konusu çeki müvekkilden çaldığına bizzat şahit olmuş ancak yargılama sırasında kendisi ile irtibat kurulamadığından … lehinde şahitlik yapamamıştır. Daha önce de bahsettiğimiz üzere müvekkil olayın ehemmiyetini kavrayamadığından ve özensizliğinden … isimli şahsı ile bu konu hakkında hiç görüşmemiştir. Söz konusu olayla ilgili en önemli hususa bizzat tanıklık etmiş bu kişinin tanık olarak dinlenmesi gerekmektedir. Bu husus CMK’nun 311. maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden birisini oluşturmaktadır.

7-) CMK’nun 312. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde “mahkeme, infazın geri bırakılmasına veya durdurulmasına karar verebilir.” Hükmü yer almaktadır. Dosyaya sunduğumuz ve sunacağımız yeni deliller ve müvekkilin bankalar ile olan alacak ve borç ilişkileri değerlendirildiğinde hem müvekkilden alacaklı olanların hem de müvekkilin mağdur olmaması açısından infazın durdurulmasına karar verilmesini talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıca arz ve izah ettiğimiz nedenlerle ortaya çıkan yeni yargılamanın iadesi sebebinin mahkemenizce değerlendirilerek, … İSİMLİ şahsın tanık olarak dinlenmesine ve yargılamanın iadesine karar verilmesi sureti ile infazın durdurulmasına karar verilmesini arz ederim. …

Sanık Vekili

Yargılamanın yenilenmesi

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın