VELAYET DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

VELAYET DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Velayet davası nasıl açılır? DETAYLI BİLGİYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir.

Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler. Kendi çocuğu üzerinde velayeti kullanan eşe diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur; durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder.

Velayetin kaldırılması halinde ana ve babanın çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülükleri devam eder.

velayet davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                       :… (T.C. No: …)

Adres

VEKİLİ                         :

DAVALI                       : … (T.C. No: …)

Adres

KONU                           : Velayetin Kaldırılması ve tarafımıza verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                   :

1-) Müvekkilim S. S. ile davalı S. Y. 21.02.2009 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlar, müşterek çocukları A.’nın velayeti davalı anneye verilmiş, çocuklarla baba arasında kişisel ilişki: her 15 günde bir cumartesi günü çocuğun babada kalması şeklinde düzenlenmiştir. Davalı şu anda … ilçesine bağlı … Mahallesi’nde ikamet etmekte ve müşterek çocukları Arda da kendisiyle yaşamaktadır.

2-) Davalı S. Y., müşterek çocuk olan A.’yı 2 yıldır babasıyla görüştürmemektedir. Müvekkil ile davalının evlilikleri devam ederken 26 yaşındaki S. Y. ile 60 yaşındaki Ş. F.’ın ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Tarafların boşanmasından bu yana geçen iki yıl içerisinde de davalı S. Y ile Ş. F. nikâhsız olarak birlikte yaşamaktadırlar. Bu birlikteliklerinden ise Y. isimli bir çocukları olmuştur. Ş. F. isimli şahıs aynı zamanda başka bir kadınla yine nikâhsız olarak yaşamaktadır. Aynı zamanda hakkında ceza davaları açılmış bir takım suçlardan da hüküm giymiştir. Bunun yanında bu kişinin esrar kullandığı da bilinmektedir.

3-) Davalı S. Y’in yaşadığı hayat ve çevrenin çok doğal bir sonucu olarak çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimleri sekteye uğramaktadır.

Zira davalı iki oda bir salon bir evde 12 kişi ile birlikte …’nın kenar bir mahallesinde yaşamaktadır. Ş. F. ile nikâhsız olarak dost hayatı yaşamasının yanı sıra para karşılığı başka kişilerle de birlikte olduğu konusunda şahitler vardır. Bununla birlikte müşterek çocuk A’yı babasından uzaklaştırmakta, babasının S. S. olmadığı konusunda çocuğu aşılamaktadır. Haricen edindiğimiz bilgiye göre çocukta şiddet eğilimleri gelişmekte ve asosyal davranışlar sergilemektedirler. Davalı velayet görevini gereği gibi yerine getirememekte, çocuğa yeterli ilgiyi göstermemekte ve yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklamaktadır.

4-) Müşterek çocuk A. şu anda 5 yaşında olup gelecek yıl okula başlayacaktır. Davalı S. Y’in gerek yaşadığı mahalle gerekse maddi durumu çocuğun iyi bir eğitim almasına müsait değildir. Müvekkil S. S. ise daha merkezi ve nezih bir mahallede site içerisinde kendisine ait 160 m² dairesinde annesi ile birlikte sakin bir hayat sürmektedir. Bulundukları apartman kendisinin ve ailesinin mülkü olup aile apartmanıdır. Ayrıca A.’nın velayeti kendisine verildiğinde çocuğun eğitimini Özel … Kolejinde devam ettirecektir. Ancak 2 yıldır çocuk kendisine gösterilmemekte ve mevcut velayet düzeninin sonucu olarak çocuk baba sevgi ve ilgisinden mahrum büyümektedir. Müvekkilimin çocuğun yetiştirilmesi açısından sosyal ekonomik ve kültürel durumu, annesine nazaran çok daha üst seviyededir. Velayetin babaya verilmesi çocuğun menfaatine çok daha uygundur.

5-) Açıkladığımız tüm bu sebeplerle velayetin kaldırılması ve çocuğun velayetinin müvekkilime verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : 4721 S. K. m. 348 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER   : Nüfus kaydı, tanık beyanları, doktor raporları ve diğer deliller.

NETİCE-İ TALEP        : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı S. Y üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasına velayetin müvekkilime verilmesine, yargılama devam ederken tedbiren velayetin babaya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

    Davacı Vekili

 

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın