TEBLİGATIN İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TEBLİGATIN İPTALİ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Dilekçe Örneği

… NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                      : Usulsüz Tebligatı Öğrenme Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Düzeltilmesi ve Haczin Kaldırılması Talebimiz Hakkında

AÇIKLAMALAR     :

1-) Müvekkilim … aleyhine gönderilen …. İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı dosyasından Örnek No 13 Ödeme Emrini, müvekkilim … tarihinde öğrenmiştir.

2-) Yapılan tebligat yasaya aykırıdır. Tebligat kanunu m. 21’e göre adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesi için en yakın komşularından birisine bildirim yapılır. Ayrıca kapıya ihbarname yapıştırılması gerekir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

3-) Tebligat yapıldığı sırada Müvekkil … evde olmadığından postacı, … isimli bir şahıstan …’un çarşıda olduğunu öğrenmiştir. … isimli şahıs …’un komşusu değildir. Muhtardan sorulmasına rağmen kim olduğu da anlaşılamamıştır. Ayrıca en yakın komşularından birine bildirim yapılmadığı gibi ihtarname de kapıya yapıştırılmamıştır. Muhtara teslim edilen evrak tebliğ memurunun imzası ile tevsik edilmişse de borçlunun çarşıya gittiğinin kimden soruşturularak tespit edildiği ve bu kişinin açık kimliğinin ne olduğu tebliğ mazbatasında açıklanmamıştır. Ayrıca adı geçen … isimli şahsın bu durumu onaylayan imzası alınmamıştır. Dolayısıyla tebliğ memurunun gerçekten müvekkil …’un adresine gittiği ve fakat bulamadığı belgelenmemiştir. Bu durumda, borçlu adresine çıkarılan ödeme emrinin usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiş olduğunun kabulüne olanak yoktur. (YHGK 2004/12-765 E. 2004/730K.) (EK-1)

4-) Müvekkilim … aleyhine …. İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı dosyası ile yürütülen icra takibi sonucunda …’a ait gayrimenkuller üzerine haciz konulmuştur. Söz konusu tebligatın usulsüzlüğü nedeniyle haciz kesinleşmemiş olacağından işbu usulsüz haczin de kaldırılması gerekmektedir.

YASAL NEDENLER         : Tebligat Kanunu m. 21,32, Tebligat Tüzüğü m. 28,    HUMK., İİK

KANITLAR                         : …. İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı Dosyası

NETİCE-İ TALEP              :

Açıklanan nedenlerle ödeme emri tebligatı usulsüz olduğundan ve takibi müvekkilim … … tarihinde öğrendiğinden, Tebligat Kanunu 32 Maddesi gereğince … tarihinin tebligat tarihi olarak düzeltilmesine ve söz konusu tebligatın usulsüzlüğü nedeniyle haciz kesinleşmemiş olacağından işbu usulsüz haczin de kaldırılması karar verilmesini talep ederiz.

Davalı Vekili

      TEDBİR TALEPLİDİR

… NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                      : Tebligatın İptali ve Usulsüz Tebligatı Öğrenme Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Düzeltilmesi Talebimiz Hk.

İCRA DOSYA NO   : …. İcra Müdürlüğü … E.

AÇIKLAMALAR      :

1-) Müvekkilim … aleyhine başlatılan …. İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı dosyasından Örnek No 7 Ödeme Emri, müvekkile tebliğ edilmiştir. Yapılan tebligat yasaya aykırıdır. Şöyle ki:

2-) Tebliğ mazbatası üzerinde “muhatabın geçici olarak …’ya gittiğini beyan eden aynı çatı altında İŞÇİSİ …’ya tebliğ edildi” ifadesi geçmektedir. Müvekkil’in … veya benzer isimde herhangi bir işçisi bulunmamaktadır. Tebligat bu kişiye … tarihinde yapılmıştır. Ancak müvekkil kendisine böyle bir ödeme emri gönderildiğini … tarihinde öğrenmiştir. Aynı tarihte de yine borca itiraz etmiştir.

3-) Müvekkile yapılan tebligatın usulsüzlüğü nedeni ile takip kesinleşmemiş olacağından takibe itirazın kabulü ve tebliğ tarihinin müvekkilin tebligatı öğrenme tarihi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

YASAL NEDENLER         : Tebligat Kanunu, Tebligat Tüzüğü, HUMK., İİK

KANITLAR                         : …. İcra Müd.’nün … E. Sayılı dosyası

NETİCE-İ TALEP              : Açıklanan nedenlerle ödeme emri tebligatı usulsüz olduğundan ve takibi müvekkilim … .. tarihinde öğrendiğinden… tarihinin tebligat tarihi olarak düzeltilmesine, takibe itirazımızın kabulüne, takibin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz….

Davacı Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın