SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ KARARINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Soruşturma İzni Verilmesi Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

… BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

… KAYMAKAMLIĞI İLÇE HUKUK İŞLERİ ŞEFLİĞİ’NE

KARAR NO             :

KARAR TARİHİ      :

İTİRAZ EDEN         :

İTİRAZ KONUSU   : Soruşturma İzni Verilmesi Kararına İtirazımızdır.

İDDİA                     : Bazı Hastaları görmeden muayene etmeden reçetede düzenledikleri, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullandıkları iddiaları

İTİRAZ OLUNAN

KARAR                   : TC. Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri Şefliği’nin … tarih ve … Karar Sayılı Kararı.

AÇIKLAMALAR                  : 

İsnat edilen suçlamanın oluştuğu yer olan … Sağlık Ocağı ve oluştuğu iddia olunan suçun tarihi olan … tarihinde … Sağlık Ocağında günlük ortalama 300 hasta bakılmaktaydı. Hastalar sağlık müdürlüğünce görevlendirilmiş bilgi işlem elemanlarınca muayene kaydı için başvurmaktadırlar. Hastaların bilgisayar ortamlarında yapılan kayıtları ile beraber kendi adlarında düzenlenmiş muayene evrakı ile şahsıma başvurmaktadırlar. Muayene evrakı ile başvuran hastayı muayene edip reçete düzenlenmesi gerekiyor ise reçetesi düzenlenmektedir. Ortalama her bir hekimin 100 hasta baktığı koşullarda hastaların kimlik kontrollerini yapmış olmakla beraber bölgenin sosyal kültürel eğitim öğretim düzeni de göz önüne alındığında fotoğraflı olmayan hastalar da hekime başvurmuş olabilir. Hastanın muayene için kuruma başvurup muayene sonrasında reçetesini alıncaya kadar süreçte ve sonrasında herhangi bir surette olursa olsun hastaya kendime veya bir başka kişi veya kuruma haksız bir menfaat teminini sağlayacak herhangi bir fiil ve harekette bulunmam söz konusu olmamıştır.

Suçlanmama sebep reçete düzenlenmiş hastalar ve reçetelerin yaptırıldığı eczacılarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca … nolu soruşturma evrakının kararında “üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediğinden şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair” hüküm verilmiştir. Karar evrakı dilekçem ekinde olup yukarıda anlatılanlar üzere adıma verilen soruşturma izninin yürütülmesinin durdurulmasını ve iptalini talep ediyorum.

—————————————————————————————————————-

Soruşturma İzni Verilmesi Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

Soruşturma izni yetkisi;

İlçede görevli memurlar ve kamu görevlileri hakkında kaymakam,

İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve kamu görevlileri hakkında vali,

Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum larda görev yapan memurlar kamu görevlileri hakkında ilin valisi,

Başbakanlık veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri,

Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve kamu görevlileri hakkında bakan veya Başbakan

TBMM’de görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında TBMM Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında TBMM Başkanı,

Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı,

İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi,

Köy ve mahalle muhtarları ile diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali,

Yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat kullanılır (4483 S. K. m. 3).

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın