SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Sigortalılığın tespiti davası

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

… (…)  İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                 :

VEKİLİ                   :

DAVALILAR 1-)

2-) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü)   

KONU                      : Müvekkilin … tarihinden … tarihine kadar geçen süre içinde davalı …’na ait … sigortalı olarak çalıştığının ve sigorta başlangıç tarihinin … olarak tespiti ile sigorta hizmetlerinden faydalandırılmasına karar verilmesi isteminden ibarettir. (Sigortalılığın tespiti davası)

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkil … ile … tarihleri arasında davalı …’na ait …inde çalışmış bulunmaktadır. Müvekkil bu çalışması esnasında işveren tarafından sigortalı yapıldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini bilmektedir. Müvekkilin sigortası davalı tarafından … tarihinde yapılmıştır.

2-) Müvekkil … Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile durumu bildirmiş ve davalı hakkında şikayette bulunmuştur. Müvekkil hakkında ifade tutanağı düzenlenmiştir. Bu tutanaklar ekte sunulmuştur. Müvekkil 10 yıl boyunca yılın altı ayı davalıya ait … mağazasında sabah 08:00 den Akşam 20:00 a kadar Cumartesi günleri tam gün olmak üzere çalışmıştır. Yılın diğer altı ayında ise davalıya ait …de tam gün olarak çalışmıştır. Müvekkil bu çalıştığı süre içerinden aylık net olarak … TL maaş almıştır. Müvekkil işten ayrılırken sadece 1 yıllık tazminat olarak hesaplanan … TL ücret almıştır.

3-) Bu durum müvekkilimizin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olmuştur. Müvekkilin söz konusu çalışmalarına aynı işyerinde çalışan …, …, … ve … tanık olarak dinlenebilir.

4-) Müvekkilin SGK … Bölge Müdürlüğünün söz konusu yıllara ilişkin çalışmalarını sigortalık hizmetlerinden sayabilmesi ve sigorta başlangıç tarihinin … olarak tespiti için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER              : İş Yeri Dosyası, Sigorta Dosyası, Tanık Beyanları, SGK ya yazılan şikayet dilekçesi ve ifade tutanağı ve ilgili diğer yasal deliller.

 SONUÇ VE İSTEM              :Açıklanan nedenlerle müvekkilin davalının işyerinde yukarıda belirtilen tarihler arasında çalıştığının ve sigorta başlangıç tarihinin … tarihi olarak tespiti ile bu süreler içinde yatırılmayan primlerin davalı tarafından yatırılmasına, müvekkilin bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …

Davacı Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın