ÖĞRETMENİN EK DERS ÜCRETİNE HACİZ KONULABİLİR Mİ?

EK DERS ÜCRETİNE HACİZ KONULABİLİR Mİ?

EK DERS ÜCRETİME HACİZ KONULDU NE YAPMAM GEREKİR?

Yargıtay 12. Hukuk dairesi öğretmenlerin maaşlarına yönelik yapılan haciz işlemleri ile ilgili emsal bir karar verdi. Bu karara göre maaş işlemlerinde net gelirin baz alınmaması gerektiğini ek ders gibi sürekli olmayan ücretlere ise haciz işlemi uygulanamayacağını hüküm altına aldı.

Ek ders ücretine haciz konuldu ise icra mahkemesine şikayet dilekçesi yazarak haczin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. (Somut olayın Yargıtay 12. Hukuk dairesinin kararında geçen olayla benzerlik gösterdiği varsayılarak hazırlanmıştır.)

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ

İCRA DOSYA NO              :

ŞİKAYET EDEN/

BORÇLU                             :

VEKİLİ                                :

KARŞI TARAF/

ALACAKLI                          :

KONU                                 : Memur İşlemini Şikayet hk.

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Alacaklı … Bankası A.Ş. tarafından müvekkil … aleyhinde Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takip başlatılmıştır.

2-) Müvekkil öğretmen olup maaşından ¼ oranında kesinti yapılmaktadır. Bunun yanında müvekkilin ek ders ücretine de haciz konulmuştur.

3-) İcra müdürlüğü tarafından yapılan bu işlem İİK 83/a maddesine aykırıdır. Yargıtay 12. Hukuk dairesinin 2015/27694 esas, 2016/4598 Karar sayılı kararı da bu yöndedir.

HUKUKİ SEBEPLER        : 2004 Sayılı Kanun, ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : …. İcra Müdürlüğü …/e. sayılı dosyası, takip dosyası ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda detaylı olarak izah edilen ve mahkemenizce resen nazara alınacak sebeplerle; Haklı ve mesnetli Memur Muamelesine dair şikâyetimizin KABULÜ ile şikayete konu işlemin kaldırılmasını ve haksız tahsil edilen paranın tarafımıza iadesine, karar verilmesini vekâleten saygı ile arz ve talep ederiz. …

Davacı Vekili

Memur İşlemini Şikayet

İcra dairelerinin yaptığı işlemler hakkında kanuna aykırı olmasından veya hadiseye uygun olmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu işlem öğrenildiği tarihten 7 gün içinde; ancak, takibin dayanağı olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse 5 gün içinde yapılır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı şikayet her zaman yapılabilir.

İcra mahkemesi tarafından şikayet, kabul edilirse şikayet olunan işlem ya bozulur, ya da düzeltilir. Memurun sebepsiz yere yapmadığı ya da geciktirdiği işlerin icrası emrolunur.

İcra memuru takibe konulan senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte bir ödeme emri tebliğ eder.

Borçlu, alacaklının takip hakkı olmadığını şikayet yolu ile ileri sürebilir.

İcra mahkemesi süresinde yapılan şikayet veya itiraz nedeniyle, usulü dairesinde kendisine gelen işlerde takibin dayanağı olan kambiyo senedinin bu vasfı taşımadığını veya alacaklının kambiyo hukuku gereğince takip hakkına sahip olmadığı hususlarını re’sen dikkate alarak yapılan takibi iptal edebilir.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

One Response

Yorum Yazın