NAFAKA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

DAVAYA İLİŞKİN BİLGİLER

Nafaka davası

Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu (anne, baba vs) ve altsoyu (çocukları, torunları vs) ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.

Nafaka davası, mirasçılıktaki sıraya göre açılmalıdır.

Nafaka davası, davacının geçinmesi için gerekli bir yardım istemidir. Ancak bu miktar karşı tarafın mali gücüne uygun olmalıdır.

Nafaka talebinin, yükümlü olan kişilerin bir ya da bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırı ise davaya bakan hakim, onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir.

Dava, nafaka talep edecek olan kişiye bakmakta olan resmi veya kamuya yararlı kurumlar tarafından da açılabilir.

Hakim, talep halinde, nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini kararlaştırabilir.

Korunmaya muhtaç kişilerin bakımı, bununla yükümlü kurumlar tarafından sağlanır. Bu kurumlar, yaptıkları masrafları nafaka yükümlüsü hısımlardan isteyebilirler.

Nafaka davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

DAVACILAR VEKİLİ            :

DAVALI                               :

KONU                                  : Müşterek çocuk … için aylık … TL. Nafaka ve … … için aylık … TL yardım nafakası istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                   :

1-) Davacılar … (… D.lu) ve … (… D.lu), davalı … ve …’in evlilik dışı çocuklarıdır. Ekte sunmuş olduğumuz nüfus kayıt örneğinden anlaşılacağı üzere davalı iki kızını … tarihinde tanımıştır.

2-) Küçük çocuk … 14 yaşındadır ve … Lisesinde Lise 2. Sınıfa gitmektedir. Büyük çocuk … ise 18 yaşını tamamlamış olup ekte sunmuş olduğumuz öğrenci belgesinden anlaşılacağı üzere 4 Yıllık … Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü 1. Sınıfta okumaktadır.

3-) Davalı … neredeyse doğduklarından itibaren çocukları ile ilgilenmemiştir ve çocuklarına hiçbir maddi desteği olmamıştır. Çocukların annesi … tek başına çocuklarını büyütmüş ve hala da çocuklarını kendi çabaları ile okutmaya çalışmaktadır. Ancak son zamanlarda işsiz kalmış ve çocuklarını okutamayacak ve giderlerini karşılayamayacak duruma gelmiştir.

4-) Çocukların ikisinin de okul ihtiyaçları, ulaşım, yemek, giyim, kitap ve kırtasiye giderleri vardır. Doğduklarından bu yana çocukları ile ilgilenmeyen davalıdan çocukların geçimi ve eğitimleri süresince nafaka almaları amacı ile iş bu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur. Çocuklardan … henüz ergin olmadığından 18 yaşına kadar aylık … TL nafaka bağlanmasını ve … 18 yaşını doldurduğundan ancak eğitimi devam ettiğinden aylık … TL nafakanın bağlanmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S.K. M. 327, 328, 329, 330, 331, 332

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, öğrenim belgesi ve tanık ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, annenin ve davalı babanın ekonomik durumları da göz önüne alınarak, eğitim ve bakım gideri olarak … için aylık … TL, … için ise Lisans eğitimi giderleri dikkate alınarak aylık … TL yardım nafakasının davalıdan alınarak müvekkillere verilmesini, her iki nafakanın da dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren bağlanmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

2 Yorumlar

Yorum Yazın

[an error occurred while processing the directive]
x