MİRASIN REDDİ DAVASI NASIL AÇILIR? MİRASIN REDDİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

UYGULAMADA “TEREKENİN BORCA BATIK OLMASI NEDENİYLE MİRASIN REDDİ” DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME’NİN BELİRLENMESİ NOKTASINDA FARKLILIKLAR OLABİLMEKTEDİR

MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Mirasın Reddi Dilekçe Örneği 1

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                              :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

KONU                                 : Mirasın hükmen reddine karar verilmesi talebi.

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Müvekkilin kardeşi, …/ …/ … tarihinde vefat etmiştir. Müvekkil, kardeşinin tek mirasçısıdır.

2-) Müvekkil hakkında murisinin borçlu olduğu bono nedeniyle asıl alacak … TL. olan borcu için … İcra Müdürlüğü’nün …/ … E. sayılı dosyası ile icra takibi yapılmış ve murisin borcu karşılayacak aktif malvarlığı olmadığı, dolayısıyla terekenin borca batık olduğu görülmektedir.

3-) Bu sebeple, terekenin borca batık olması nedeni ile mirasın hükmen reddine karar verilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618.

HUKUKİ DELİLLER        :

……Sulh Hukuk Mahkemesinin …/… E. …/… K. sayılı ilamı, … İcra Müdürlüğü’nün …/ … E. sayılı dosyası, Bilirkişi İncelemesi, tanık ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, terekenin borca batık olduğunu tespiti ile mirasın hükmen reddi talebimizin kabulüne, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep ederiz. …/ …/ …

EKLER :

1-……Sulh Hukuk Mahkemesinin …/… E. …/… K. sayılı ilamı.

2-… İcra Müdürlüğü’nün …/ … E. sayılı dosyası

3-Bilirkişi İncelemesi

4-Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Mirasın Reddi Dilekçe Örneği 2

… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   : HASIMSIZ

DAVA KONUSU     : Mirasın Reddi Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR     :

1-) Müvekkil …’in annesi … (T.C.No: ….)  … tarihinde vefat etmiş ve geriye mirasçı olarak müvekkil …, … ve … kalmıştır.

2-) Müvekkil, Annesi …’den kalan mirası istemediğinden ve kayıtsız şartsız reddetmek istediğinden kanunda belirtilmiş olan 3 aylık kanuni süre içinde mirasın reddine ilişkin bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: Medeni Kanun’un 605. madde ve ilgili maddeleri, HMK ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER              : Veraset İlamı, Nüfus Kayıtları, tanıklar ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP  : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile müvekkil …’ın annesi …’den kalan mirası reddettiğinin tesciline karar verilmesini arz ve talep ederim. …

Davacı Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın