KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ

Kıymet takdirine itiraz nasıl yapılır?

Kıymet takdirinin ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde, ilgililer, raporun düzenlendiği icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine şikayette bulunabilirler.

Şikayet edilen tarihten itibaren 7 gün içerisinde gereken masrafın ve bilirkişi ücretinin mahkeme veznesine yatırılması durumunda mahkemece yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir. Masrafın yatırılmaması durumunda başka bir işleme gerek kalmadan şikayet kesin olarak reddedilir.

Kıymet takdirinin kesinleşmesinden itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri yapılması istenemez. Ancak, doğal afetler sonucu ve imar durumunda yapılan çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer durumlarda yeniden kıymet takdiri istenebilir.

Kıymet takdirine ilişkin yapılan şikayet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yapar ve başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yetkisizlik kararı verir. İcra mahkemesince verilen kararlar kesindir.

 Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçe Örneği

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

 … NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO    :

DAVACI/BORÇLU   :

DAVACI VEKİLİ       :

DAVALI

/ALACAKLI              : … A.Ş.

KONUSU                 : Kıymet takdirine itirazımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR       :

1-) Davalı, müvekkillerin kendisine ait olan borcundan dolayı ….İcra Müdürlüğü … E. sayılı dosyası üzerinden, müvekkil aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatmıştır. Müvekkilin maliki bulunduğu taşınmaza bilirkişice … TL değer biçilmiştir.

Taşınmazların tapu kaydı: … İli … İlçesi – … Köyü, … Mevkii, … ada, … parsel, … Mahallesi … konut kümesi … sokak …

2-) Müvekkillere ait at çiftliğine biçilen değerin çiftliğin bulunduğu mevkilerdeki emsalleriyle karşılaştırıldığında çok düşük olduğu ortadadır. Bilirkişice yapılan değerlendirmede söz konusu çiftliğe ait 2 katlı at ahırı, at koşu alanı, depo, bekçi binası, trafo, gömme su deposu, istinat duvarı ve zirai muhtesat gelişigüzel biçimde irdelenmiş ve eksik değer biçilmiştir. Taşınmazın bulunduğu muhit ile ilgili herhangi değerlendirme yapılmamış ve bu husus değere katılmamıştır. Hâlbuki taşınmazın bulunduğu Bu muhitte bulunan bir taşınmazın değerinin bu kadar düşük olması imkânsızdır. Açıkladığımız nedenlerle taşınmazlara biçilen söz konusu değerin yeniden belirlenmesi için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 128/A ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Emsal taşınmazlara ilişkin satım sözleşmeleri, tanık beyanları, bilirkişi, keşif ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  müvekkilimin taşınmazının kıymet takdirinin tekrar bilirkişi marifetiyle yapılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına talep ederiz.

Davacılar Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın