İSTİHKAK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DİĞER İLGİLİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ↓

99. MADDEYE GÖRE AÇILAN İSTİHKAK DAVASI 

97. MADDEYE GÖRE AÇILAN İSTİHKAK DAVASI

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ İSTEMİ 

 

İstihkak davası dilekçe örneği

 

            TEDBİR TALEPLİDİR

… NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO   :

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI

(ALACAKLI)           :

VEKİLİ                     :

DAVALI

(BORÇLU)               :

KONU                       : İstihkak davası

DAVA DEĞERİ         :

AÇIKLAMALAR   :

1-) Yukarıda numarası belirtilen …. İcra Müdürlüğü … Esas sayılı takip dosyası üzerinden … tarihinde … San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine yapılan hacizde, müvekkil … San. Tic.Ltd.Şti.’ ne ait mallar haczedilmiştir.

2-) Aşağıda listesi bulunan mallar, müvekkil … San. Tic.Ltd.Şti.’ ne aittir. Haciz işlemi yapılmış olan, haciz tutanağında ve aşağıda listeli bu mallara ait faturalar ekte sunulmuştur. (EK-1)

3-) Haczedilen iş bu mallar alacaklı vekilinin muvafakati ile şimdilik … adlı çalışana yediemin olarak bırakılmıştır. Tedbiren malların muhafazına engel olmak için malların 3 kişi yediemin …’da kalmasına ve dava sonuçlanıncaya kadar muhafaza altına alınmamasına karar verilmesini talep ederiz.

4-) Hacze konu iş bu mallar … tarihinde … icra müdürlüğünün … esas sayılı dosyası üzerinden yapılan takip sonucunda haczedilmiş ve bu malların bedeli dosyaya bloke edilmiştir. 1. icra müdürlüğünün işbu dosyasındaki mallar ile aşağıda listeli bulunan mallar aynıdır. Bu sebeple malların tedbiren haczedilen menkul malların değerinin üzerinden hesap edilecek teminat karşılığı dava sonuna kadar muhafaza altına alınmamasını talep ediyoruz.

5-) Yukarıda belirtilen nedenlerle ve dilekçe ekinde bulunan belgeler de dikkate alındığında hacze konu malların müvekkil … San. Tic.Ltd.Şti.’ ne ait olduğuna karar verilmesi ve malların dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren muhafaza altına alınmaması için iş bu İstihkak davası nı açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: İİK. ilgili maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER                :

1-) … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı takip dosyası,

2-) … İcra Müdürlüğü’nün … esas sayılı takip dosyası,

3-) Faturalar, Ve her türlü yasal delil.

SONUÇ                       : Yukarıda belirtilen ve mahkemenizin resen nazara alacağı nedenlerle;

— Haklı ve mesnetli olarak açmış olduğumuz İstihkak davası nın KABULÜ ile haciz yapılmış bulunan, (aşağıda listesi verilmiş ve haciz tutanağında listeli)

– 1 adet sekreter koltuğu (40 TL)

– 2 adet 3’lü ve 1 adet 1’li siyah deri koltuk (200 TL)

– 1 adet LG marka tahmini 94 cm LCD TV (500 TL)

– 17 adet sandalye (340 TL)

– 4 adet yemek masası (200 TL)

– 1 adet Arçelik marka çift kapılı beyaz renkli buzdolabı (400 TL)

– 1 adet Beko marka su sebili (70 TL)

– 1 adet Arçelik marka 6230 model bulaşık makinesi (200 TL)

– 1 adet döner koltuk (60 TL)

– 9 adet set tipi koltuk (360)

– 2 adet 18 btu York marka split klima (700 TL)

– 1 adet 12 btu York marka split klima (350 TL)

– 4 adet set tipi koltuk (200 TL)

– 2 adet müdür koltuğu (140 TL)

– 2 adet büro masası ve 2 adet orta sehpa (200 TL)

– 1 adet masaüstü bilgisayar (800 TL)

– 1 adet HP Officejet 7000 wide format yazıcı, renkli (150 TL)

– 1 adet canon marka çok fonksiyonlu yazıcı (500 TL)

– 1 adet bilgisayar masası, masa üstü bilgisayar; HP marka bilgisayar kasası, LG marka 17 inc ekran, klavye (1000 TL)

– 1 adet müdür koltuğu (70 TL)

– 1 adet set tipi koltuk (40 TL)

– 1 adet Airfel marka tahmini 18.000 btu klima (650 TL)

– 7 adet set tipi koltuk, deri (280 TL)

– 4 adet misafir koltuğu, deri (160 TL)

– 1 adet müdür koltuğu (70 TL)

– 1 adet samsung marka SCX-4824 FN marka çok fonksiyonlu yazıcı (600 TL)

– 1 adet büro masası ve orta sehpa (100 TL)

– 1 adet regal marka mini buzdolabı (100 TL)

– 5 adet misafir sandalyesi (250 TL)

– 1 adet 2’li, 2 adet 1’li beyaz deri kılıflı koltuk takımı (500 TL)

– 1 adet makam masası (250 TL)

– 1 adet LG marka tahmini 94 cm LCD televizyon (500 TL)

– 1 adet tahmini 18.000 btu York marka klima (400 TL)

– 1 adet makam masası (500 TL)

– 1 adet beyaz görünümlü misafir masası (300 TL)

– 1 adet tahmini 18.000 btu klima York marka (400 TL)

– 7 adet set tipi koltuk (280 TL)

– 2 adet misafir koltuğu deri kılıflı (280 TL)

– 1 adet makam masası, 1 adet etejer, 1 adet deri makam koltuğu, 4 adet deri misafir koltuğu, 1 adet orta sehpa (1500 TL)

– 1 adet 24 Btu york klima (600 TL)

– 1 adet 12 btu York klima (350 TL)

– 1 adet beyaz deri kılıflı müdür koltuğu (150 TL)

– 1 adet beyaz deri kılıflı müsafir koltuğu ve orta sehpa (160 TL)

– 1 adet masaüstü bilgisayar ekran LG 17inc., kasa ve klavye (1000 TL)

– 1 adet İ-SENSYS marka m t4370dn model çok fonksiyonlu yazıcı (600 TL)

– 3 adet 106 ekran LCD TV (1500 TL)

– 4 adet deri misafir koltuğu (400 TL)

– 7 adet deri misafir koltuğu (490)

– 1 adet 108 ekran samsung marka LCD TV. (1300 TL)

– 1 adet müdür koltuğu (100 TL)

– 1 adet 2’li, 2 adet 1’li deri görünümlü koltuk takımı (500 TL)

– 1 adet müdür koltuğu (100 TL)

– 1 adet 3 lü koltuk takımı (300 TL)

– 1 adet müdür koltuğu (700 TL)

– 1 adet 3’lü, 2 adet 1’li koltuk takımı (700TL)

– 8 adet toplantı masası, sandalyesi (560 TL)

Malların mülkiyetinin müvekkilime ait olduğuna,

— Tedbiren malların muhafazına engel olmak için malların 3 kişi yediemin …’da kalmasına ve dava sonuçlanıncaya kadar muhafaza altına alınmamasına, kabul edilmemesi halinde haczedilen menkul malların değerinin üzerinden hesap edilecek teminat karşılığı dava sonuna kadar malların muhafaza altına alınmamasına,

  • Kötüniyetli davalının %20 den aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesine,
  • Yargılama gideri ve ücreti vekâletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

(İstihkak davası )

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın