İŞ YERİNDE SİGARA İÇME CEZASI – İDARİ YAPTIRIM KARARININ İPTALİ DİLEKÇESİ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

İdari yaptırım kararının iptali dilekçesi – İş yerinde sigara içme cezası ile ilgili idari yaptırım kararına itiraz dilekçe örneği

        …  SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,

İDARİ YAPTIRIM KARARINA

İTİRAZ EDEN                                :

TC KİMLİK NUMARASI                :

ADRES                                           :

İDARİ YAPTIRIMA

KARAR VEREN                              : … Kaymakamlığı Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                           :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                         :

KONU                                             : … tarih ve … sayılı idari yaptırım kararının kaldırılması talebi.

AÇIKLAMALAR                              :

1-) Ekte sunduğumuz … Halk Sağlığı Müdürlüğü … İlçe Tütün Kontrol Denetim Ekipleri tarafından hazırlanan tutanaktan anlaşılacağı üzere, tek başıma çalıştığım işyerinin depo olarak kullanılan ofisinde, içinde sigara izmariti olan küllük tespit edilmesi üzerine tarafımıza … TL ceza kesilmiştir. Bu ceza kanuna aykırı olduğundan iptal edilmelidir.

2-) 4207 sayılı kanunun 2. maddesine ile tütün ürünlerinin; Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilmesi yasaklanmıştır.

3-) İş yerimiz kanunda sayılan bu kriterlerin dışında kalmaktadır. Tütün Kontrol Denetim Ekipleri tarafından kül tablasının bulunduğu yer iş yerimizdeki depo olarak kullanılan ve kimsenin girip çıkmadığı bir yerdir. Kanunda açıkça birden çok kişinin girebileceği yerler tanımı yapılmıştır. İş yerinin kül tablası bulunan alanına tek bir çalışan haricinde dışarıdan kimse girememektedir. Ayrıca işyerimiz lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerden değildir.

4-) Konu ile ilgili olarak benzer bir olayda Kütahya/Emet Sulh Ceza Mahkemesinin emsal kararı bulunmaktadır. Bu karara göre “turizm bürosunun lokanta, pastane, kıraathane gibi umuma açık bir alan olmadığı” gerekçesiyle idari yaptırım kararı iptal edilmiştir. İlgili haber yazısı ekte sunulmuştur.

5-) Açıklanan nedenlerle … Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kesilen para cezasının iptali gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4207 sayılı Kanun

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle; itirazımın kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederim.

İtiraz Eden

EKLER :

1-) İdari yaptırım kararı

2 Emet Sulh Ceza Mahkemesinin emsal kararı ile ilgili haber yazısı

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın