İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İdari para cezasına itiraz dilekçe örneği 2 BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

İDARİ YAPTIRIMA

İTİRAZ EDEN                                :

İDARİ YAPTIRIMA

KARAR VEREN                            : … Kaymakamlığı

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                      :

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM                         : … Kaymakamlığı’nın … tarih ve … karar no’lu kararı (idari para cezasına itiraz)

AÇIKLAMALAR                    :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan hakkımda düzenlenmiş idari para cezası yasaya aykırıdır.

1-) … Kaymakamlığı tarafından verilen idari para cezasında kolluk makamınca yapılan tahkikat neticesinde gerçeğe aykırı adres beyanında bulunduğum tespit edilmiştir. Gerçeğe aykırı olduğu düşünülen adresim “… Mah. … Sk. … Sitesi A Blok No: 8-1 İç Kapı No: 15 …/…” adresidir. Ekte sunulan ve nüfus müdürlüğünden almış olduğum yerleşim yeri adresini gösterir belgeden anlaşılacağı üzere şu anki adresim “… Mah. … Sk. … Sitesi A Blok No: 8-1 İç Kapı No: 7 …/…” adresidir.

2-) Görüldüğü üzere her iki adres de aynı adrestir ancak sadece kapı numaraları farklıdır. Bunun sebebi ise daha önce adres beyanında bulunurken ilgili memurun iç kapı numarasını 7 yerine 15 olarak yazmasıdır. Bunun sonucu olarak kontrole gelen memur benim oturduğum daireye değil üst kat komşum olan 15 no’lu daireye gitmiş ve benim orada oturmadığım bilgisini almıştır.

3-) Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunurken kendi oturduğum evin üst katını kendi adresimmiş gibi vermem hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durum tamamen nüfus memurunun maddi hatasından kaynaklanmıştır. Bu sebeple tarafıma kesilmiş olan bu para cezasının iptali gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle; itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen … TL idari para cezasının iptaline, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …

İtiraz Eden

İdari para cezasına itiraz

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın