İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İdari para cezasına itiraz dilekçe örneği

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ADANA

DAVA KONUSU     : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından müvekkil … TİC. LTD. ŞTİ hakkında 5510 sayılı Kanunun 102. Maddesi uyarınca verilen  3.954,00 TL tutarındaki para cezası işleminin iptali ile işlemin yürütmesinin durdurulması dileğidir. (İdari para cezasına itiraz)

TEBLİĞ TARİHİ    : … (itiraz komisyonunun ret kararının tebliği)

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkil işveren … işyeri sicil numarası ile şehirler arası yolcu taşıma işletmeciliği yapmaktadır. Davalı idare, müvekkil hakkında, 5510 sayılı kanunun 102. Maddesinin 1(a), 3(a), 6(a) fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesi ile 3.954,00 TL tutarında idari para cezası uygulamıştır. Müvekkil bu idari işleme karşı süresinde idareye yazılı olarak itirazda bulunmuş ve idare tarafından red cevabı verilmiştir. Müvekkil hakkında uygulanan idari para cezasında ve itirazımızın reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından aşağıda bildirdiğimiz nedenlerle işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep gereği doğmuştur.

2-) Davalı kurum müvekkil şirket hakkında … tarih ve … sayılı rapora istinaden para cezası kesmiştir. Davalı kurum para cezasına konu rapora ekli listedeki şahısların müvekkil işyerinde çalıştığı iddiasındadır. Ancak dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz rapor ve rapora ekli listede E…, M, B…, F…, A… gibi soyadı ve TC Kimlik numaraları bulunmayan ve müvekkil tarafından da kim oldukları bilinmeyen kişiler bulunmaktadır. Bu kişilerin kim oldukları ve davalı kurum tarafından nasıl tespit edildikleri bilinmemektedir. Nitekim bu kişilerin kim oldukları bilinse idi soyadları veya TC kimlik numaraları gibi bilgilerin de denetmen raporunda yer alması gerekirdi. Ayrıca adı soyadı ve TC kimlik numarası bulunan kişilerin de kim oldukları ve müvekkil şirkete ait işyerinde çalıştıklarının nasıl tespit edildiği konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

3-) Müvekkil tarafından Sosyal Güvenlik Kurumundan söz konusu şahısların nasıl tespit edildiği konusunda bilgi istenmiş ancak, dilekçe ekinde de sunulan, kurumca verilen cevabi yazıda sadece 5510 sayılı kanunun ilgili maddeleri belirtilmiş kanun maddeleri kopyalanmış, yasal dayanaklar açıklanmış ancak tespitin nasıl yapıldığı konusunda açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle söz konusu idari para cezasının iptali için mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 5510 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) … tarih ve … sayılı denetmen raporu

2-) Müvekkil tarafından kuruma yazılan … evrak kayıt numaralı itiraz

3-) Kurum tarafından verilen red kararları

4-) Şirket Kayıtları ve her türlü yasal delil

NETİCE ve TALEP                        :    Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle dava konusu idari para cezasının yürütülmesinin durdurulmasına, yapılacak yargılama sonunda iptaline ve yargılama giderlerinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.  …

Davacı Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın