İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

İdari İşlemin İptali Davası ile İlgili Detaylı Bilgiye Buradan Ulaşabilirsiniz.   

İdari işlem iptali dava dilekçesi örneği

 İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI İLE İLGİLİ DİĞER DİLEKÇE ÖRNEĞİ (VERGİ MAH.)

                            Yürütmenin Durdurulması Talepli

… NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

İPTAL KARARI

İSTEYEN DAVACI   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   : TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI – Yüksek Komiserler Kurulu  – Şehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kızılay/ANKARA

KONUSU                 : Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu tarafından verilen “BOZLAK isimli at” Konulu, B.12.2.YKK.0-360.05.01- sayılı kararın iptali istemi.

AÇIKLAMALAR   :

1-) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Yüksek komiserler Kurulunca müvekkil hakkında, soy kütüğünde adına kayıtlı BOZLAK isimli … doğumlu safkan Arap atının yerine, yarış sahasında benzer bir at getirerek, Bursa Hipodromunda yapılacak koşuya kayıt yaptırmak suretiyle koşturmaya çalıştığı, bu suretle sahtecilik fiili ile yarış otoritesi, Yarış Müessesi ve tüm yarış camiasını kendisine haksız menfaat sağlamaya yönelik olarak kandırmak suretiyle suç işlediği iddiasıyla;

…’e ait soy kütüğünde kaydı bulunan BOZLAK isimli safkan Arap atın, soy kütüğü kaydının silinerek, pedigrisinin geri alınmasına,

…’in süresiz olarak yarış yerlerine, hipodromlara, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmesinin yasaklanmasına, yüzonsekizbinyediyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilmesine ve at sahibi belgesinin iptaline, Karar verilmiştir.

2-) Müvekkile ait BOZLAK isimli at, … Tarım İşletmesi müdürlüğü yetiştirmesi olup … tarihinde İşletme Müdürlüğü tarafından …’a … tarihinde ise … tarafından karşılıklı yapılan satış sözleşmesi ile …’e satılmıştır. Babası ANTEPLİ anası ARZUHANIM olan BOZLAK isimli Arap atının şaibeli olduğunun iddia edilmesi yönünde talep gelmesi üzerine söz konusu atın kan ve eşkali incelenmiştir. Yapılan muayene neticesinde atın safkan olmadığı ve DNA yönünden ana babaya uygunluk göstermediği sonucuna varılmıştır. Bunun üzerine … Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce müvekkil …’e … TL idari para cezası verilmiştir.

İdari İşlemin İptali gerekir.

3-) Atın ilk sahibi olan …, atı … Tarım İşletmesinden satın almıştır. Yarış atları, işletmeler tarafından yetiştirilirken boyunlarının altına içinde çip numarası olan ve çıkarılması mümkün olmayan, çıkarılsa bile içindeki cıva sayesinde bozulan bir çip yerleştirilmektedir. Bu çipin sonradan atın boynundan çıkarılması teknik olarak mümkün değildir. At kesilse bile cıvalı yapısı sayesinde çip bozulmakta ve tekrar başka bir ata takılamamaktadır. Bu sebeple atın boynuna yanlış çip takılmasında müvekkilin kusuru bulunmamaktadır. Burada kusur … Tarım İşletmesi’ne aittir. Müvekkil atı …’dan satın almış, … ise … Tarım İşletmesi’nden satın almıştır. Müvekkilin, atın safkan olmadığını ve DNA yönünden ana babaya uygunluk göstermediğini bilmesi imkansızdır. Tarım İşletmesi tarafından ata takılan çipin ise sonradan değiştirilmesi teknik anlamda mümkün olmadığına göre müvekkil hakkında Yüksek Komiserler Kurulu tarafından verilen kararlar hukuka aykırıdır. Bu sebeple yukarıda anılan kararların iptali gerekmektedir.

4-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesine göre; Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Yüksek Komiserler Kurulunca verilen karara göre, atın soy kütüğü kaydının silinerek, pedigrisinin geri alınmasına karar verilmiştir. Bu durumda müvekkile ait at artık koşulara katılamayacak ve müvekkil telafisi imkansız bir zarara girecektir. Zira bilindiği üzere yarış atlarının koşu ömrü 4 yıldır. Yarış atının davadan önceki ve dava sonuçlanıncaya kadar sürecek olan koşu ömrü hesaba katıldığında müvekkil telafisi olmayan büyük bir zarara girecektir. Ayrıca yukarıda açıklanan nedenlerle idare tarafından verilen karar hukuka aykırıdır. Bu sebepler bir arada düşünüldüğünde söz konusu karar ile ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5996 S.K., 6132 S.K., 2577 S.K. ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Kararı İdari işlem

2-) Bilirkişi, keşif, tanık, ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve resen nazara alınacak nedenlerle müvekkil hakkında verilmiş bulunan:

  • BOZLAK isimli safkan Arap atın, soy kütüğü kaydının silinerek, pedigrisinin geri alınması,
  • …’in süresiz olarak yarış yerlerine, hipodromlara, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmesinin yasaklanması, yüzonsekizbinyediyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilmesi ve at sahibi belgesinin iptali

Kararlarının iptaline, söz konusu karar ile ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına arz ve talep ederiz. …

Davacı Vekili

İdari işlem iptali davası ile ilgili detaylı bilgiye ilgili yazımızı okuyarak ulaşabilirsiniz.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın