İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI – ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) VE KDV’NİN GERİ VERİLMESİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ – GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ – ELEKTRİKLİ BİSİKLET – DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İDARİ İSLEMİN İPTALİ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

İDARİ İSLEMİN İPTALİ İLE İLGİLİ DİĞER DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İdari işlemin iptali dilekçe örneği

 … NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                           : … Bisiklet İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

DAVACI VEKİLİ               : 

DAVALI                           :  … Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

DAVA KONUSU              :  Özel Tüketim Vergisi ve KDV’nin Geri Verilmesi Talebinin Reddine ilişkin İdari işlemin iptali istemi

İPTALİ İSTENEN

İDARİ İŞLEM                   : T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı … Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün … tarih ve … sayılı kararı. (İdari işlemin iptali)

TEBLİĞ TARİHİ               :

OLAYLAR                       :

1-) … Bisiklet İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. … yılı … ayında Çin ülkesinden elektrikli bisiklet ithal etmiştir. Söz konusu elektrikli bisikletler motorlu taşıt gibi değerlendirilip % 22 oranında vergilendirilmiştir. Fazladan ödenen … TL ÖTV ile ÖTV vergisinden kaynaklanan … KDV’nin (Toplam …) Geri Verme veya Kaldırma Başvuru Formu ile yaptığımız Geri Verilmesi talebimiz Gebze Gümrük müdürlüğünce alınan … tarihli ve … sayılı kararla reddedilmiştir. Bu karar tarafımıza … tarihinde tebliğ edilmiştir. Söz konusu karara ilişkin olarak … Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne süresinde yaptığımız itiraz da yine aynı gerekçelerle reddedilmiştir.  Gümrük Müsteşarlığı … Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün … tarih ve … sayılı kararı tarafımıza … tarihinde tebliğ edilmiştir.  

Motor Silindir Hacmi 

2-) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II), (III) sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın 2. maddesinde, ekli (II) sayılı listede yer alan malların vergi oranları tespit edilmiştir. Bu maddeye göre, Sadece Elektrik Motorlu Olanlardan Motor Gücü 20 kW’ı Geçmeyenlerin vergi oranı % 3 olarak tespit edilmiştir. İthalatın yapıldığı tarih olan … yılı ocak ve … aylarında ÖTV Yasasında ithal edilen elektrikli bisikletler ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Buna rağmen saymanlık görevlileri söz konusu mallarla ilgili özel hüküm olmasa da sırf yasanın bir maddesine uygun olsun diye ve daha sonra bu mallarla ilgili hüküm çıkarsa nasıl olsa fazla ödenen vergi iade edilir mantığı ile malların ÖTV sini “Motor Silindir Hacmi 250 cm3’ü Geçmeyen Motorsikletler” üzerinden almışlar ve %22 oranında vergi tarh ve tahsil etmişlerdir.

Elektrikli bisiklette silindir hacmi yoktur

3-) Bakanlar Kurulu’nun, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II), (III) sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararında ELEKTRİKLİ BİSİKLET’e ÖTV getirilmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere elektrikli bisikletlere ilişkin olarak daha önce öngörülmüş bir ÖTV uygulaması yoktur. Motorlu bisiklet’in 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ndaki tanımı “Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 Km’den az olan bisiklettir” şeklinde yapılmıştır. Kanunda elektrikli bisikletin tanımı yapılmamıştır. Elektrikli bisiklette silindir, dolaysıyla silindir hacmi yoktur. Silindir hacmi olmayan emtiadan ise silindir hacmine bağlı olarak vergi tahsil edilmez.

4-) … Gümrük müdürlüğüne yaptığımız Geri Verme talebimiz ve sonrasında … Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne yaptığımız itirazın ret gerekçesinde 250 cm3 ü geçmeyenler için uygulanan tarife bazıda vergi tarh ve tahsil edildiği beyan edilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi silindiri ve silindir hacmi olmayan elektrikli bisiklete silindir hacmine bağlı olarak vergi tahsil edilmesi hukuka aykırıdır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırı olan dava konusu işlemin iptali ve fazladan ödenen … TL ÖTV ile ÖTV vergisinden kaynaklanan … KDV’nin (Toplam …) tarafımıza geri ödenmesi amacıyla sayın mahkemeye başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    :  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 4458 sayılı Gümrük kanunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II), (III) sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar, İYUK ve sair yasal deliller.

SUBUT DELİLLER       : 

1.) … Vergi Mahkemesinin … Esas … karar sayılı kararı

2.) …. Vergi Mahkemesinin … E. … Karar sayılı yetkisizlik ve yetkili mahkemeye gönderme kararı,

3.) … Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün … ve … sayılı kararı

4.) … Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne yapılan itiraz dilekçesi sureti,

5.)  … Gümrük Müdürlüğü’nün … tarih ve … sayılı kararı,

6.) Geri verme veya kaldırma başvuru formları,

7.) … Gümrük Müdürlüğü’ne yapılan itiraz dilekçesi sureti,

8.) Ödenen banka dekont sureti,

9.) Onanmış vekaletname örneği,

Ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP         :  Yukarıda saydığımız nedenlerle ve mahkemece resen dikkate alınacak nedenlerle; tarafımızdan haksız ve fazladan alınan … TL ÖTV ile ÖTV vergisinden kaynaklanan … KDV’nin (Toplam …) tarafımıza geri ödenmesi isteminin reddine ilişkin, … tarih ve … sayılı İdari işlemin iptaline, mahkeme masrafları ile ücreti vekâletin davalı idarelere yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak arz ve talep ederim. …

Davacı Vekili

(İdari işlemin iptali davası)

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın