İCRA TAKİBİNE İTİRAZ – BORCA İTİRAZ – YETKİ İTİRAZI – İMZAYA İTİRAZ

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

BORCA İTİRAZ

YETKİ İTİRAZI

İMZAYA İTİRAZ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

BORCA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                          :

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU                            :

BORÇLU VEKİLİ                 :

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                       :

ALACAKLI VEKİLİ              :

D.KONUSU                        : Takibe, borca, yetkiye ve imzaya itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkil … yukarda İcra Takip Dosya numarası verilmiş bulunan dosyadan gönderilen ödeme emrini tebellüğ etmiştir

2-) Alacaklı tarafından … 6. İcra Müdürlüğünün … Esas sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine yapılmış olan bu takip ile ilgili takibe ve borca faize ve tüm ferilerine açıkça itiraz ediyoruz. Müvekkilimizin Alacaklı olduğunu iddia eden …’a böyle bir borcu bulunmamaktadır. Takip ekinde gönderilen kira sözleşmede müvekkilime ait herhangi bir imza bulunmamaktadır. Bu sebeple müvekkil borçlu değildir.

3-) Müvekkil aleyhine başlatılan takip her ne kadar … İcra Müdürlüğünde başlatılmış ise de yetkili icra müdürlükleri … İcra Müdürlükleridir. Bu sebeple yetki itirazında bulunuyoruz.

NETİCE-İ TALEP  : Yukarıda arz ettiğim sebeplerle itirazımızın kabulüne ve müvekkiller aleyhine yapılan takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

Borca itiraz eden vekili

 BORCA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2

…  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                        :

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)                          :

BORÇLU VEKİLİ                 :

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                       :

D.KONUSU                        : Takibe, borca ve imzaya itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkil … yukarda İcra Takip Dosya numarası verilmiş bulunan dosyadan gönderilen ödeme emrini tebellüğ etmiştir.

2-) Alacaklı tarafından müvekkil aleyhine yapılmış olan bu takip ile ilgili takibe ve borca faize ve tüm ferilerine açıkça itiraz ediyoruz. Müvekkilimizin Alacaklı olduğunu iddia eden …’e böyle bir borcu bulunmamaktadır.

NETİCE-İ TALEP  : Yukarıda arz ettiğim sebeplerle itirazımızın kabulüne ve müvekkiller aleyhine yapılan takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

Borca itiraz eden vekili

 BORCA KISMİ İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ 3

…  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                          : … Esas

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)                           :

BORÇLU VEKİLİ                  :

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                       :

D.KONUSU                        : Borca kısmi itirazlarımız.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkil … Yönetim Kurulu yukarda İcra Takip Dosya numarası verilmiş bulunan dosyadan gönderilen ödeme emrini tebellüğ etmiştir

2-) Alacaklı tarafından müvekkil aleyhine yapılmış olan bu takip ile ilgili takibe kısmi olarak itiraz ediyoruz. … TL lik Kat Silmesi Malzemesi bedeli ve faizine, … TL lik kat silmesi işçilik ücreti alacağı ve faizine açıkça itiraz ediyoruz. Bu kalem alacaklar sözleşmede yeri olmayan ve müvekkil tarafından Alacaklıdan talep edilmeyen iş kalemleridir. Alacağın herhangi bir dayanağı yoktur.

3-) … TL lik eser sözleşmesi alacağı ise bir takım iş kalemlerinin eksik yapılmasından dolayı geciktirilmiştir. Bu alacak kalemine itiraz etmemekle birlikte yapılan işin eksik olmasından dolayı geciktirilmiştir ve tamamlandığında ödenecektir.

NETİCE-İ TALEP  : Yukarıda arz ettiğim sebeplerle kısmi itirazımızın kabulüne ve müvekkil aleyhine yapılan takibin … TL lik kısmı için takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …

Borca itiraz eden vekili

 BORCA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ 4

…  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                          : … E

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)                            :

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                         : … SİGORTA A.Ş.

D.KONUSU                          : Borca itiraz.

AÇIKLAMALAR                   :

Müvekkil hakkında işleteni olduğu … plakalı aracın …tarihinde yapmış olduğu trafik kazasından dolayı icra takibi başlatılmıştır.

… tarihinde müvekkilin aracı … isimli şahıs tarafından çalınmıştır. Müvekkil kaza esnasında inşaatta çalışmaktadır. Müvekkilin aracı çalındığından, kaza olduktan sonra müvekkilin haberi olmuştur. Müvekkil aracını çalan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Şahış şu anda cezaevinde yatmaktadır.

KTK nun 107. maddesi uyarınca müvekkilin kusuru ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Çalınan veya gasbedilen araçlarda sorumluluk:

Madde 107 – Bir motorlu aracı çalan veya gasbeden kimse işleten gibi sorumlu tutulur. Aracın çalınmış veya gasbedilmiş olduğunu bilen veya gereken özen gösterildiği takdirde öğrenebilecek durumda olan aracın sürücüsü de onunla birlikte müteselsilen sorumludur. İşleten, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerden birinin, aracın çalınmasında veya gasbedilmesinde kusurlu olmadığını ispat ederse, sorumlu tutulamaz.

Bu sebeple borca açıkça itiraz ediyorum.

NETİCE-İ TALEP  : Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle itirazımızın kabulüne ve müvekkil hakkında başlatılan takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz.

Borca itiraz eden vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın