HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINDA VEKALET ÜCRETİ

HAGB VE VEKALET ÜCRETİ

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması vekalet ücreti

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO  :

ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ         :

SANIK           :

KONU           : Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Hakkında İtirazlarımızın sunulması hakkında (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması vekalet ücreti)

AÇIKLAMA            :

…. Asliye Ceza Mahkemesinin … ESAS, … KARAR sayılı ilamında sanık …ile ilgili olarak hakaret suçundan dolayı ceza verilmiş ve bu suç ile ilgili olarak Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir.

Mahkemece Yargılama nedeniyle yapılan 11 tebligat gideri 137,5 TL ve karar kesinleşinceye kadar yapılacak masrafların sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına, karar verilmiş ancak sanık aleyhine VEKALET ÜCRETİNE hükmedilmemiştir.

Hükümde yargılama giderlerinden olan vekalet ücretine hükmolunmaması, CMK’nın 324. maddesine aykırılık oluşturmaktadır. Ceza Genel Kurulunun 2012/10-534 esas, 2013/15 sayılı kararında kararında vurgulandığı üzere itirazı inceleyen merciin hem usul hem esas yönünden inceleme yapabilmektedir. Bu sebeple sayın mahkemenin sadece HAGB koşullarının oluşup oluşmadığı ile ilgili sınırlı inceleme yetkisi değil esas ile de ilgili inceleme yapma yetkisi bulunmaktadır.

Konu ile ilgili YARGITAY 4.CEZA DAİRESİ’nin 2016/3623 ESAS, 2016/12276 KARAR Nolu kararı incelendiğinde HAGB kararı ile birlikte vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği açıkça anlaşılacaktır.

SONUÇ         : Hükümde yargılama giderlerinden olan vekalet ücretine hükmolunmaması, CMK’nın 324. maddesine aykırılık oluşturduğundan hükmün bozularak vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederiz.

Müşteki Vekili

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması vekalet ücreti

MYTHOLOGY AND RELIGION

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın