HİZMET TESPİTİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

HİZMET TESPİTİ DAVASI

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Hizmet tespiti davası dilekçe örneği 1

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    : 1- )

2-) SGK genel Müdürlüğü – Ankara

KONU                       :  Hizmet tespiti davası

İZAHI                        :

1-) Müvekkilim davalı şirkette, … tarihinden bu yana işçi olarak çalışmaya başlamıştır. SGK kayıtlarında da müvekkilin işe giriş tarihi … olarak görünmektedir.  (Ek-1 SGK tescil kaydı)

2-) Müvekkilin işe başlama tarihi 01/06/1987 olmasına rağmen, davalı şirket  sigorta primlerini  hiç yatırmamıştır.

3-)  Davalı SGK kayıtlarında da görüleceği üzere   Müvekkilimin, davalı şirkette işe giriş tarihi olan  … tarihi itibari ile  bir günlük sigortalılığının tespiti   için iş bu davanın açılma gereği doğmuştur.

DELİLLER              :   Müvekkilin … sigorta sicil kaydı, SGK kayıtları , Davalı işyerindeki  kayıtlar,  tanık ,  bilirkişi incelemesi vs.

SONUÇ                 :  Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle

Müvekkil …’ın  ; Davalı – … Şti. nezdinde işe giriş tarihi olan tarihi itibari ile  bir günlük sigortalılığının tespitine,

Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin de karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Hizmet tespiti davası dilekçe örneği 1

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

DAVALI                    : 1- )

2-) SGK genel Müdürlüğü – Ankara

KONU                       : Müvekkilin vefat etmiş eşinin …  tarihi ile … tarihi arasında geçen sürede davalının yanında sigortalı olarak çalıştığının ve Sigorta başlangıç tarihinin … olarak tespiti ile bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesi talebimizdir.

İZAHI                        :

1-) MüvekkiliN eşi .. tarihinde vefat etmiştir. Müvekkil ve iki çocuğu mirasçı olarak kalmıştır.

2-) Vefat eden eş … sigorta sicil numarası ile … ile tarihleri arasında davalının yanında çalışmıştır. Müvekkil bu çalışması sırasında eşinin işveren tarafından sigortalı yapıldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini bilmektedir.

3-) Müvekkil, eşi vefat ettikten sonra eşinin emeklilik işlemleri ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na tarihinde müracaat etmiş, ancak emeklilik süresinin dolmadığı kendisine … tarihli yazı ile bildirilmiştir.

4-) Müvekkil bunun üzerine davalıya yazılı olarak başvurmuş ancak  davalı tarafça …/…/… tarih ve … sayılı yazı ile müvekkilin eşinin … yılında sigortasız olarak toplam … gün puantajlı çalışmış olduğu bildirilmiştir.

5-) Bu durum müvekkilin eşinin emeklilik işlemlerinin gecikmesine ve müvekkilin mağduriyetine sebeb olmaktadır.

6-) Sosyal Güvenlik Kurumu ….. Bölge Müdürlüğü’nün bu çalışmaları sigortalık hizmetlerinden sayabilmesi ve müvekkilin ölen eşinin sigorta başlangıç tarihinin …/ …/ … olarak tespiti için dava açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 506 S. K. m. 2, 79, 5510 S. K. Geç. m. 2

HUKUKİ DELİLLER        : Veraset ilamı, İş Yeri ve Sigorta Dosyası, … tarihinde davalı tarafa yapılan emeklilik başvurusu yazısı, .. tarihli davalı cevap yazısı.

SONUÇ VE İSTEM                        : Açıklanan nedenlerle müvekkilin eşinin davalı yanında yukarıda belirtilen tarihler arasında çalıştığının ve sigorta başlangıç tarihinin … olarak tespiti ile bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın