HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Haksız Tutuklama ve Haksız Gözaltı Nedeniyle Tazminat Konulu Yazımıza Buradan Ulaşabilirsiniz.

Tutuklama kararına itiraz dilekçe örneği 1

Tutuklama kararına itiraz dilekçe örneği 2

(…) AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI                               :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                  :

ADRES                                 :

DAVALI                               : Maliye Hazinesi

KONU                                  : Haksız tutuklama nedeni ile … TL maddi ve … TL manevi tazminat istemimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan … tarihinde … Cumhuriyet Savcılığı’nca sorgulandıktan sonra tutuklanma istemi ile gönderildiği … Sulh Ceza Mahkemesi’nin … Sorgu Nolu kararı ile tutuklanmıştır.

2-) Müvekkilimiz hakkında …. Ağır Ceza Mahkemesinde … Esas No ile açılan kamu davası aynı mahkemenin … Karar sayılı kararıyla sonuca bağlanmış ve müvekkilimizin atılı suçtan beraatına hükmedilmiştir. … tarihinde tahliye edilen müvekkilimiz göz altında kaldığı süre ile beraber toplam … gün haksız yere tutuklu kalmıştır.

3-) Müvekkil günlük işlerde çalışmakta ve aylık olarak asgari ücret kazanmaktadır. Müvekkil tutuklu kaldığı süre içinde kazancından mahrum kalmış ayrıca cezaevinde de kaldığı sürelerde … TL masraf yapmıştır.

4-) Müvekkilim ayrıca tüm bu süre boyunca haksız yere tutuklu kalmaktan dolayı manevi olarak da zarar görmüş, aile ve arkadaş çevresinde ithamlara maruz kalmıştır. Ailesi de bu haksız tutuklama nedeniyle mağdur olmuş ve manevi olarak zarara girmiştir.

5-) Açıkladığımız nedenlerle haksız tutukluluktan doğan maddi ve manevi zararların davalı hazine tarafından tazmin edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 5271 S. K. m. 141-144 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : …. Sulh Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu tutuklama kararı,  …. Ağır Ceza Mahkemesi’nin … Esas No, … Karar sayılı beraat kararını içeren ilamı, tanıklar ve diğer deliller.

SONUÇ VE TALEP                       : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin cezaevinde haksız olarak tutuklu kaldığı … gün için toplam … TL. maddi ve … TL. manevi olmak üzere toplam … TL tazminata, … tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesine hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …

Davacı Vekili

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Haksız tutuklama ve haksız gözaltı nedeniyle tazminat konulu yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın