HAKARET SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ VE MAHKEME KARARI

Hakaret suçu şikayet dilekçesi ve mahkeme kararı

HAKARET SUÇU SAVUNMA DİLEKÇESİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

HAKARETE UĞRADIM ŞİKAYETÇİ OLMAK İSTİYORUM

HAKARET SUÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                :

VEKİLİ                     :

ŞÜPHELİ                 :

SUÇ                        : Hakaret suçu

SUÇ TARİHİ           :

AÇIKLAMAR          :

Müvekkil …, … Devlet Hastanesinde kadın doğum uzmanı olarak çalışmaktadır. Olay günü müvekkil, şüpheli …’ün kardeşi … ile hastanede tartışma yaşamış ve tartışma sonunda hastane başhekimi …’ın yanında bulundukları sırada … isimli şahıs hastaneye gelmiş ve müvekkile karşı tehditkâr ve yüksek sesle konuşmuştur. Müvekkil, şüpheliye karşı “adam gibi konuşacaksak konuşalım” demiş ancak şüpheli saldırgan tavırlarına devam etmiştir. Müvekkil arkasını dönüp giderken şüpheli müvekkilin arkasından, tüm personelin duyacağı şekilde “kaçma lan buraya gel yavşak” şeklinde bağırmıştır. Bu olaya … ve hastane güvenliği … tanık olmuştur. Şüpheli tüm personelin önünde müvekkile saldırgan tavırlar sergileyerek alenen hakaret etmiştir. İş bu sebeple şüphelinin cezalandırılması için savcılığınıza başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli …’ün Hakaret suçundan dolayı cezalandırılması amacıyla hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını arz ve talep ederiz. …

Müşteki Vekili

TANIKLAR :

… (T.C.NO: …)

ADRES

… (T.C.NO: …)

ADRES

YUKARIDAKİ HAKARET SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ SONUCU SANIĞA VERİLEN CEZA AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

T.C.  … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO                          :

DURUŞMA TARİHİ             :

CELSE NO                            :

HAKİM                                :

KATİP                                  :

Belirli gün ve saatte 7. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Sanığın son sözleri yerine geçmek üzere önceki savunmaları okundu.

Dosya incelendi. Araştırılacak başka bir husus kalmadığı görüldüğünden açık yargılamaya son verildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ    :

Gerekçesi Gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;

1-) Sanığın müşteki …’ya karşı sübuta eren eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nun 125/1 maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı ve kastın yoğunluğu dikkate alınarak, takdiren 3 AY KARŞILIĞI 90 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-) Sanığın hakaret suçunu alenen işlediği anlaşıldığından TCK 125/4. maddesi gereğince cezasında 1/6 oranında artırım yapılarak 105 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-)Sanığa verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine değerlendirilerek  sanık hakkında TCK 62 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 87 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-) Sanığa verilen cezada başkaca arttırım ya da indirim yapılmasına takdiren YER OLMADIĞINA,

5-) TCK nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak verilen birim gün cezanın her bir günü taktiren 20 TL’ den hesap edilerek sanığın  1.740TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6-) Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak verilen cezanın TCK nun 52/4 maddesi gereğince taktiren birbirini takip eden aylar şeklinde 10 EŞİT AYLIK TAKSİTLER HALİNDE TAHSİLİNE. Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLECEĞİNİN İHTARINA, (Yapılamadı)

7-) Sanığın sabıkasız kişiliği, tutum ve davranışları ile yeniden suç işlemeyeceğine dair mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan, katılanın maddi zararı bulunmadığından sanık hakkında yukarıda kurulan hükmün, CMK nun 231. maddesinin 5728 sayılı yasa ile değişik 5. Fıkrası gereğince

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

-Sanığın CMK nun 231/8 maddesi gereğince 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

-Sanığın sosyal durumu nazara alınarak denetim süresi içerisinde herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,

– CMK nun 231/10-11. maddeleri uyarınca, sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağı, aksi takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceği hususunda SANIĞA İHTARAT YAPILMASINA (yapılamadı),

8-) Yargılama nedeniyle yapılan 11 tebligat gideri 137,5 TL ve karar kesinleşinceye kadar yapılacak masrafların SANIKTAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

Dair; sanığın yokluğunda verilen kararın tebliğ sureti ile öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkeme kalemine tevdi edilecek bir dilekçe ile ya da Mahkeme kaleminde sözlü başvuruda bulunarak zapta geçilmek suretiyle veya Mahkememize gönderilmek üzere bir başka Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vermek suretiyle … Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. …

Hakaret suçu şikayet

Hakaret suçu şikayet

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın