HAKARET SUÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Hakaret suçu

Burada hakaret suçuna ilişkin şikayet dilekçesi örneği paylaşıyoruz.

USULE DAİR BİLGİLER;

Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılabilir.

Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikayet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarla ilgili uzlaştırılması girişiminde bulunulur 

HAKARETE UĞRADIM ŞİKAYETÇİ OLMAK İSTİYORUM

HAKARET SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ VE MAHKEME KARARI

HAKARET SUÇU SAVUNMA DİLEKÇESİ

hakaret suçu dilekçe örneği

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİLER          : 1-) … (T.C.NO: …) Adres

2-) … (T.C.NO: …) Adres

3-) … (T.C.NO: …) Adres

ŞÜPHELİLER             : 1-) … (T.C.NO: …) Adres

2-) … (T.C.NO: …) Adres

SUÇ                           : HAKARET SUÇU, TEHDİT, HÜRRİYETİ TAHDİT

AÇIKLAMALAR         :

Şüpheli T. K. eşinden boşandıktan sonra şikayetçilerden annesi olan N. K.’nın yanında 6 yıldır yaşamaktadır. Bu süre içerisinde sürekli olarak alkollü olarak eve gelip annesine küfür ve hakaret etmektedir. Şikayetçi N. K.’ya ölen dayısından miras kalmıştır. Aynı zamanda kocasından aldığı 800 TL maaşı vardır. Şüpheli T. K. annesine ait olan bu parayı almak için sürekli hakaret tehdit ve baskı yapmıştır. Şikayetçi N. K. kendisine para bağlanmadan önce çocukları olan T. ve T.’a her ay birisinde kalmayı teklif etmiş ancak çocukları annelerine bakmayı kabul etmemişlerdir. Ancak dayısından kalan mirastan sonra annelerinden para alabilmek için baskı ve tehdit uygulamaya başlamışlardır. Ancak parayı vermeyince T. K. Annesinin boğazına bıçak dayayıp “senin ..ına koyayım” diye hakaret etmiştir. N. Karakola gitmek isteyince izin vermemiştir. Evde alıkoymuştur. Telefonla büyük oğlu olan Şüpheli T. K.’yı aramıştır ama T. K. gelmemiştir.

Şikayetçi bunun üzerine torunu olan şikayetçi A.A’ü aramış ve kendisine bu şekilde muamele yaptıklarını anlatmıştır. Şikayetçi A. A. İstanbula gelerek anneannesini alıp Adana’ya getirmiştir. Annelerinin Adanaya gittiğini öğrenen şüpheli T. annesinin parasını kullandığından ve bu paradan mahrum kaldığından Şikayetçi A. A.’ü arayarak ağır küfürler etmiştir. Şikayetçi’ye karşı “sana gününü göstereceğim, seni görünce seni sinkaf edeceğim” demiştir.

Şikayetçi N. A. kızı A.nın yanına misafir olarak geldiğinde şüphelilerden T. K.’nın oğlu T.yı arayıp “baban hem annesine bakmıyor hem de parasını istiyor yazıklar olsun neden böyle yapıyor baban ” demiştir.  Bu konuşmalardan sonra T. K. N. A.’ e mesaj atıp “annemin parasına dokunursanız vay halinize, buraya geldiğinde görüşürüz, buraya gelirseniz çok fena yapacağım” gibi ifadeler kullanmıştır.

DELİLLER                  : Telefon görüşme ve mesajlaşma kayıtları, tanık anlatımlar ve her türlü yasal delil.

SONUÇ                     : Açıkladığımız nedenlerle şüpheliler hakkında hakaret, tehdit ve hürriyeti tahdit suçlarından dolayı gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. ..

Şikayetçi                                                        Şikayetçi                                            Şikayetçi

İmza                                                               imza                                                   imza

TANIKLAR             :

1-)

2-)

3-)

 

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın