HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

Haciz ihbarnamesine itiraz

 DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                               :
1. HACİZ İHBARNAMESİNE
İTİRAZ EDEN (3. KİŞİ)               :
VEKİLİ                                      :
ALACAKLI                                :
ALACAKLI VEKİLİ                     :
BORÇLU                                  :
TEBELLÜĞ TARİHİ                    :
TALEP KONUSU                      : 89/1 haciz ihbarnamesine itirazlarımız hakkında.
İTİRAZLARIMIZ                       :

1-) Müdürlüğünüze ait yukarıda numarasını arz ettiğimiz icra dosyasından Müvekkilime gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesini tebellüğ etmiş bulunmakla, süresinde itiraz ediyoruz.
2-) Zira adı geçen dosya borçlusuna, Müvekkilimin herhangi bir borcu bulunmadığı gibi, borçlunun müvekkilim yedinde mevcut; tahakkuk etmiş ve edecek hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır.
3-)Borçlunun, Müvekkilim nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir alacağı bulunmadığından haciz ihbarnamesine itiraz zarureti hasıl olmuştur. İtirazımızın kabulü ile gereğinin yapılmasını saygılarıma arz ve talep ederim.
İtiraz Eden Vekili
Av.

ÖNEMLİ!

Haciz ihbarnamesine itiraz

Borçlunun üçüncü şahıs elindeki menkul bir malı haczedilirse icra memuru borçlu olan kişiye bundan böyle borcunu sadece icra dairesine ödeyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin geçerli olmadığını, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir.
Üçüncü kişi; itirazı var ise, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.
İstenen beyanı, gerçeğe aykırı şekilde yapan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Üçüncü kişi, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal kendisinde veya borç zimmetinde sayılır ve bu nedenle de malın kendisinin elinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın