GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Dilekçesi

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN                :

VEKİLİ                      :

ŞÜPHELİLER            :

1-) (… Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı)

2-) (… Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.)

SUÇ                           : Görevi Kötüye Kullanmak

SUÇ TARİHİ              : …

AÇIKLAMALAR   :

1-) Müvekkil … Limitet Şirketi ile … Ltd. Şti aralarında yaptıkları iş ortaklığı sözleşmesi ile … Üniversitesi’nin Kafeterya Binası inşaatı işini üstlenmişlerdir. Bu adi ortaklığın ayrı bir vergi numarası ve ayrı bir bütçesi bulunmaktadır.

2-) Müvekkil … firmasından alacaklı bulunan … Ltd. Şti. Müvekkil … firmasına karşı … İcra Dairesinin … Esas sayılı dosyası ile takip başlatmıştır. Bu takip devam ederken … İcra dairesi … Üniversitesi’ne müzekkere yazarak … firmasının … nezdindeki alacaklarına ve hak edişlerine haciz konulmasını istemiştir. … Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca müzekkereye verilen cevapta (EK-1) müvekkil … firmasının … kafeterya binasından dolayı aralarında sözleşme olduğunu hak ediş sırası geldiğinde kesinti yapılacağı belirtilmiştir.

Şirketlerden birinin borcundan dolayı ortaklık alacağına haciz konulamaz

3-) … Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca gönderilen cevabi yazıda borçlu olarak gösterilen kısımda … iş ortaklığı yazdığı açıkça görülmektedir. Burada söz geçen iş ortaklığı bir adi ortaklıktır ve kendisini oluşturan şirketlerden bağımsız bir bütçesi ve ayrı bir vergi numarası bulunmaktadır. Bu ortaklığa haciz konulabilmesi için bu ortaklığın tasfiye edilmesi gerekmektedir. Şirketlerden birinin borcundan dolayı ortaklık alacağına haciz konulamaz. Bu konu ile ilgili benzer olaylarda TOKİ’nin vermiş olduğu cevapları ve yargıtay’ın aynı olayla ilgili verdiği yüzlerce kararı vardır. TOKİ’nin vermiş olduğu cevaplar ve bu Yargıtay kararlarından bazıları ekte sunulmuştur. (EK-2)

4-) … Rektörlüğü Strateji daire başkanlığına, yapılan yanlışlığın giderilmesi konusunda gerek şifahen gerekse yazılı olarak yaptığımız başvurular sonuçsuz kalmıştır. (EK-3) Strateji Geliştirme Daire Başkanı … gönderdiğimiz yazıyı dikkate almamakla beraber bu yazıyı tehdit olarak algılamış ve müvekkilimizin hak edişi üzerine haksız olarak konulan haczi kaldırmamıştır. 5237 sayılı TCK. 257’de, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisinin altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağından bahsedilmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında ise, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisinin, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmektedir.

Görevi kötüye kullanma suçunun unsurları oluşmuştur

5-) Görevi kötüye kullanma suçunun oluşması için, görevin gereklerine aykırı davranışın, kişinin mağduriyetine neden olması gerekir. Kanunun gerekçesinde bu suç için bir takım örnekler gösterilmiştir. Örneğin kişi, kamusal bir finans kaynağından yararlanması için gerekli şartları taşımadığı hâlde, yararlandırılmış olabilir. Kişinin, belli bir sınai veya ticari faaliyetle ilgili olarak gerekli izin koşullarını taşıdığı hâlde, bu faaliyeti engellenmiş olabilir. Somut olayımızda ise müvekkilin ortak girişimden dolayı hak ettiği alacağı haksız yere engellenmiş alacaklı ise hak etmediği bir alacaktan yararlandırılmıştır. Müvekkil hak edişini alamadığı için borçlarını ödeyememiş ve bir dizi icra takibine maruz kalmıştır.

6-) Görevin gereklerine aykırı davranışın, ihmali bir hareket olması hâlinde de, görevi kötüye kullanma suçu oluşabilecektir. … Rektörlüğü Strateji daire başkanlığınca hatalı yapılan işlem kendilerine bildirildiği halde hiçbir işlem yapmayarak ihmali olarak suçu işlemişler ve müvekkilimizin mağduriyetine neden olurken alacaklının da haksız bir kazanç elde etmesini sağlamışlardır. Müvekkil firma idareye ait bir binanın yapım işini üstlenmiş ve idarece hak edişi üzerine konulan bu haksız haciz nedeniyle işleri aksamıştır. Bu kapsamda şüpheliler aynı zamanda 5237 S.K. m.257/2 de sözü edilen “kamu da zararına neden olma” suçunu da işlemiş bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER      : 5237 S. K. m. 257 –  2709 S. K. m. 138 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : İdare mahkemesi kararı, ceza tutanakları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheli/şüpheliler mahkeme kararını uygulamamakla görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Şüpheli/şüphelilerin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında/haklarında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …

Yakınan Vekili

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın