DOLANDIRICILIK SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

USULE DAİR BİLGİLER;

Dolandırıcılık suçu

Hileli davranışlarla bir kişiyi aldatıp, aldatılan kişinin ya da başkasının zararına olarak, kendisine ya da başkasına bir yarar sağlayan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Dolandırıcılık suçunun;

a) Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi ile,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum ya da zor şartlardan yararlanarak,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından faydalanarak,

d) Kamu kurumlarının  araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurumlarının zararına,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak,

g) Basın organlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak,

h) Tacir ya da şirket yöneticisi olan veya şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri esnasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahipleri tarafından, kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka ya da diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak amacıyla,

k) Sigorta bedelini almak amacıyla,

İşlenmesi durumunda, 2 yıldan yedi 7 kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan bahsederek, onlar yanında hatırı sayılan bir kişi olduğundan bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişiler de aynı şekilde cezalandırılır.

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Suç duyurusu dilekçe örneği 1

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINANLAR                   : 1-) …

2-) …

VEKİLİ                                :

ŞÜPHELİLER                     : 1-) …

2-) …

SUÇ                                   : Dolandırıcılık suçu na ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Şüpheli A. müvekkillere gerek telefon ederek ve gerekse yüzyüze görüşerek 10.000 TL para karşılığında O. isimli şahsın kendilerine iş bulabileceğini ancak kendisine ve O. isimli şahsa 10.000 TL komisyon vermeleri gerektiğini söylemiştir. Müvekkiller o kadar paraları olmadığını söylediklerinde, 6000 TL de olur diye anlaşmaya çalışmışlardır. Şüpheliler gerek müvekkillerin kendilerine gerekse babaları B..’a defalarca telefon etmişler ve mesaj atmışlardır. Yukarıda verilmiş olan şüphelilere ve müvekkillere ait telefon numaralarına ait kayıtlar incelendiğinde şüphelilerin müvekkillere ve müvekkillerin babalarına atmış olduğu mesajlar görülecektir. Ayrıca bu mesajlar hala müvekkillere ait telefon hafızalarında yer almaktadır.

2-) Müvekkillerden Y. ekte sunmuş olduğumuz banka dekontundan anlaşılacağı üzere A. isimli şahısa önce 3000 TL göndermiş daha sonra da 2000 TL göndermiştir. Bunun haricinde O.’ın kardeşi adına 1000 TL daha göndermiştir ancak bu havalenin dekontunu bulamamıştır. Banka kayıtları incelendiğinde O.’ın kardeşi adına yapılan bu banka havalesi görülecektir.

3-) Müvekkillerden C. ise ekte sunduğumuz dekonttan anlaşılacağı üzere patronu aracılığı ile A.isimli şahıs adına 6000 TL para göndermiştir.

4-) Şüpheliler A.ve O.müvekkillerin içinde bulundukları maddi sıkıntılardan faydalanarak onlara iş bulma vaadiyle müvekkilleri toplam 12.000 TL zarara uğratmışlardır. Daha sonra vaad ettikleri işi yapmadıkları gibi aldıkları parayı vereceklerini vaad edip aylardır müvekkilleri oyalamaktadır. Haricen edindiğimiz bilgilere göre şüpheliler başka kişilere de aynı şekilde iş bulma vaadiyle kandırıp paralarını almaktadırlar. Şüphelilerden A. adliyeden emekli memurdur, O.isimli şahıs ise müvekkillerin bildiği kadarı ile aracılık faaliyetleri yapan bir kimsedir. Bu şahısları vaad ettikleri iş ise gerek belediye gerekse çeşitli devlet kurumlarının kadrolarıdır.

5-) Açıklanan nedenlerle müvekkillerimizi dolandıran ilgili şahısların cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 5237 S. K.  m. 157, 158 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkiller Y.ve C. Yi dolandıran A. ve O. isimli şahısların cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

Yakınan Vekili   

Suç duyurusu dilekçe örneği 2

… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                :

VEKİLİ                     :

ŞÜPHELİ                 :

SUÇ                         : Dolandırıcılık suçu

AÇIKLAMALAR      :

1-) Müvekkil … … yılının Kasım ayında …Adresinde bulunan daireyi … isimli şahsın kız kardeşi olduğunu söyleyen bir bayandan kiralamıştır. Bu şahıs …’ın yurt dışında olduğunu ifade etmiştir. Bu tarihten bir yıl kadar sonra müvekkil …, yeni dönem kira kontratının ayrıntılarını görüşmek üzere … isimli şahısla tanışmıştır. … müvekkile, istediği takdirde kendisine kirada oturduğu evi … TL ye satabileceğini ifade etmiştir. Müvekkil de bu anlaşmayı kabul etmiş ve akabinde …’ın bürosunda yaklaşık 24 tane senet imzalamıştır.

2-) Müvekkil söz konusu senetleri ödemiş bu sırada da satın aldığı evi tapu sicil müdürlüğünden araştırmıştır. Bu araştırma sonucunda söz konusu ev üzerinde tedbir olduğunu öğrenmiştir. Bu durumu …’a anlattığında …; bu durumu kendi aralarında çözeceklerini, nasıl olsa mahkeme sonuçlanınca müvekkile tapuyu vereceğini, bu yüzden bankayı hiç işe karıştırmayıp boş yere kredi için uğraşmamasını, faizleri ise bankaya göre ayarlayabileceklerini ifade etmiştir.

3-) Müvekkil … yılından beri yaklaşık 24 adet senet ödemiştir ve bugüne kadar tapuyu devralamamıştır. … isimli şahıs müvekkile bu senetleri imzalatırken araya boş bir senet daha koyup hile ile boş senedi de imzalatmış daha sonra üzerini kendisinin doldurduğu … TL lik bu senedi (EK-1) … İcra Müdürlüğü’nün … esas sayılı dosyası ile takibe koymuştur. … isimli şahıs bu şekilde birçok kişiyi dolandırmıştır. Söz konusu ev üzerinde şerh olduğunu bilerek ve bunu müvekkile yansıtmayarak müvekkili yanıltmıştır ve bugüne kadar mahkemenin devam ettiği bahanesiyle tapuyu devretmemiştir. Ayrıca müvekkilden hile ile aldığı ve üzerini kendisinin doldurduğu senedi takibe koyarak müvekkili ayrıca mağdur etmiştir. Söz konusu şahıs ile ilgili onlarca ceza dosyası bulunmaktadır. Söz konusu şahıs şu anda da dolandırıcılık suçundan dolayı kürkçüler cezaevinde yatmaktadır. … hakkında açılmış ceza dosyaların dökümü ekte sunulmuştur. (EK-2) Bu şahıs dolandırıcılığı meslek haline getirmiştir. … müvekkili dolandırmış, parasını almış ve mağdur etmiştir.

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Şüpheli dolandırıcılık suçunu işlemiştir. Şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilim adına talep ederim. …

Yakınan Vekili

Diğer ilgili dilekçelere buradan ulaşabilirsiniz.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın