CEZA İNFAZININ ERTELENMESİ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Ceza infazının ertelenmesi dilekçe örneği

HAPİS CEZASI ALDIM NE KADAR YATARIM, YATAR HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

CEZAEVİNE TESLİM OLMA SÜRESİNİN UZATILMASI DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İNFAZIN ERTELENMESİNİ

İSTEYEN SANIK                           :

VEKİLİ                                          :                                         

ADRESİ                                        :

SUÇ                                              : Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık          

KONU                                           : Ceza infazının ertelenmesi istemimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilimiz … hakkında Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık  suçuna ilişkin olarak … 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin … E. … K. sayılı kararı ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedilmiştir.

2-) Temyiz ve karar düzeltme safhalarında da onanan karar, … tarihinde kesinleşmiştir. Bu nedenle, müvekkilimizin cezası infaz safhasına gelmiştir.

3-) Müvekkil … Hal Pazarında yaklaşık 25 yıldır sebze ve meyve komisyonculuğu yapmaktadır.  Banka hesaplarına her gün binlerce lira giriş çıkışı olmaktadır. Ayrıca cezanın infazı müvekkilin ailesi için mahkumiyetin amacı dışında ağır zararlara neden olacaktır. Zira sürekli olarak ticaret yaptığından öncelikle alacaklıları mağdur duruma düşecektir. Ailesi söz konusu işlerden anlamadıkları için müvekkilin alacaklı ve borçlu olduğu kişilerle müvekkil kadar sağlıklı iletişime geçemeyecekler ve büyük ihtimalle müvekkil hakkında icra takipleri başlayacaktır. Müvekkilin ailesi bu durumdan zarar görecektir.

4-) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 17. maddesi uyarınca “Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir.” Müvekkilimiz hakkında verilen cezanın infazının ticari işlerini yoluna koyana kadar sonraya bırakılması için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5275 S. K. m. 4, 5, 17.

İSTEM VE SONUÇ                                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle ceza infazının ertelenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Sanık Vekili   

ESASA İLİŞKİN HUSUSLAR

Ceza infazının ertelenmesi

Mahkumiyet hükmü kesinleşmedikçe infaz olunmaz.

Mahkeme, kesinleşen cezaya ilişkin ilamı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Cumhuriyet savcısı bu hükme göre cezanın infazı izler ve denetler.

Üç yıl ve daha az süreli hapis cezalarının derhal infazı hükümlü veya ailesi için mahkûmiyetin amacı dışında ağır bir zarara neden olacak ise, hükümlünün talebi üzerine infazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ertelenebilir. Bu ertelemenin süresi altı ayı geçemez.

Üç yıl ve daha az süreli hapis cezaları; hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi, ailesinden birisinin ölümü veya adı geçenlerin sürekli hastalık veya malûllükleri nedeniyle ailenin tarım topraklarının işlenebilmesinin olanaksız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok acele durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle ara verilerek infaz edilebilir. Ancak bu ara verme iki kereden fazla olamaz.

Erteleme talebinin kabul edilmesi, güvence gösterilmesine veya başka bir koşula bağlanabilir.

Akıl hastalığına yakalanan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçirilmiş gibi sayılır.

Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmi sağlık kuruluşlarının hükümlülere ayrılan bölümlerinde devam olunur. Bu durumlarda bile hapis cezasının infazı, hükümlünün hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkum edilen kişinin cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

 

Yorum Yazın