ÇEK İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Çek iptali davası dilekçe örnekleri

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

TEDBİR TALEPLİDİR

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

TALEPTE BULUNAN            :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                               : Hasımsız

KONU                                  : Çekin iptaline ve tedbiren ödemeden men kararı verilmesine ilişkin talebimdir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil …, keşidecisi …. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olan ekte suretini sunduğumuz çeki alacağına karşılık olarak almıştır. Müvekkil hamili olduğu … Bankası’nın … keşide tarihli ve … çek nolu çeki kaybetmiştir.

Müvekkil çekin tedavüle girmesinden ve bu nedenle mağduriyetlerin yaşanmasından endişe etmektedir. Bu nedenle söz konusu çekin iptalini sağlamak için iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           : TTK, HUMK ve sair ilgili mevzuat

NETİCE ve TALEP               : Bahsedilen nedenlerle;

Öncelikle yukarıda ayırt edici özellikleri belirtilen çek hakkında çekin dava sonuna kadar ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve kararın … Bankası … Caddesi Şubesi’ne yazılmasına, … Bankası’nın … keşide tarihli ve … çek nolu çekin iptaline çekle ilgili ödeme yasağı konulmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. …

Davacı Vekili

Dilekçe Örneği 2

TEDBİR TALEPLİDİR

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

TALEPTE BULUNAN           :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                               : Hasımsız

KONU                                   : Çekin iptaline ve tedbiren ödemeden men kararı verilmesine ilişkin talebimdir.

İZAHI                            :

Müvekkilim hamili bulunduğu; Toplam 3 adet çeki teslim alıp çekleri işyerinde saklamıştır. Müvekkilim 3 adet çeki işyerinde bütün aramalarına rağmen bulamamış, kayıp etmiş veya çaldırmıştır. Çeklerin işyerinde çalınmış olabileceğinden de şüphelendiğimiz için bu konuda Savcılığa da şikayette bulunulacaktır.

Çekler: … bankası A.Ş. … Şubesine ait Keşidecisi … olan … tarihli …TL  bedelli , çek nosu …

… BANK … Şubesine ait Keşidecisi … olan …tarihli … TL  bedelli, çek nosu …

… tarihli, … TL  bedelli , çek nosu … dur

Çekler, ciro edilmiş olabileceği için herkes tarafından bankadan tahsil edilmesi mümkündür. Çeklerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi haklinde telafisi mümkün olmayan çok büyük bir zararın oluşacağı çok açıktır.

Bu nedenlerle Haksız tahsilin oluşarak müvekkilin mağduriyetinin  önlenmesi için bu çeklere ödeme yasağı konulmasını talep etme zarureti doğmuştur.

DELİLLER              : Banka kayıtları, çek kayıtları vs her türlü delil.

SONUÇ                     : Yukarıda belirtilen nedenlerle;

1-) Öncelikle Çek bedellerinin yüksek rakamlarda olması ve çeklerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda tahsili mümkün olduğundan bu çeklerin tamamı ile  ilgili ödeme yasağı konulmasına ve …  Bankası A.Ş. ve … BANK A.Ş Şubelerine yazı gönderilmesine,

2-) TEB bankası A.Ş. İskenderun Şubesine ait Keşidecisi … olan

… tarihli  , … TL  bedelli, çek nosu …,

… BANK … Şubesine ait Keşidecisi … olan

… tarihli, … TL  bedelli, çek nosu …

… tarihli, … TL  bedelli, çek nosu … olan

Toplam 3 adet çekin iptaline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.  …

Davacı Vekili 

DAVAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Çek iptali davası

Kıymetli evrakların iptali davası, çekişmesiz yargı işidir. Eğer özel bir düzenleme bulunmuyorsa kural olarak görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Ancak Yargıtay uygulamalarında farklılıklar vardır. Çekişmesiz yargı işlerinde basit yargılama usulü uygulanır ve aksine bir hüküm bulunmadıkça resen araştırma ilkesi geçerlidir.

Çekişmesiz yargı kararları, Kanunlarda aksi bir düzenleme olmadıkça, maddî anlamda kesin hüküm oluşturmaz.

Çekin unsurları:

-Senet metninde “çek” kelimesini içermesi,

– Kayıtsız şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi,

– Çeki ödeyecek kişinin, “muhatabın” ticaret unvanını,

– Çekin ödeme yerini,

– Düzenlenme yeri ve tarihini

– Düzenleyen kişinin imzasını, içerir.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın