BAĞIŞLAMANIN İPTALİ DAVASI – BAĞIŞLAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

BAĞIŞLAMA YOLU İLE TAPUDA YAPILAN DEVİR İŞLEMİNİNİN İPTALİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bağışlamanın iptali dilekçe örneği

TEDBİR TALEPLİDİR

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

KONU                        : Bağışlama yolu ile tapuda yapılan devir  işleminin iptali istemidir. (Bağışlamanın iptali davası)

AÇIKLAMALAR   :

1-) Müvekkilimiz …’in Oğlu … ile gelini …, … 1. Aile Mahkemesinin … Esas … Karar sayılı kararı ile … tarihinde boşanmışlardır. Söz konusu mahkeme kararı ekte sunulmuştur.

2-) Davalı …, müvekkilimiz …’e, müvekkil adına kayıtlı … ili, … ilçesi, … Mah. … Ada … parselde kain taşınmazı, kızı …’in üzerine devir etmesi şartı ile oğlu … ile tekrar barışacağını ve evleneceğini beyan etmiş, bunun üzerine müvekkil davalının isteğini kabul ederek davalı … ile Oğlu …’ın tekrar barışarak evlenmeleri şartı ile kendi üzerine kayıtlı olan taşınmazı bağışlama yolu ile torunu …’e tapuda devretmiştir.

3-) Davalı …, müvekkilin üzerinde kayıtlı bulunan taşınmazı kızının üzerine devir edilmesini sağlamak için böyle bir yola başvurmuş ve bağışlama işlemi gerçekleştikten sonra bağışlama şartını yerine getirmemiştir. Kendisi ile şifahi olarak yapılan görüşmelerden hiçbir sonuç alınamamıştır.

4-) Müvekkil tarafından bağışlama yolu ile … üzerine tapuda devredilen … ili, … ilçesi, … Mah. … Ada … parselde bulunan taşınmaz üzerine, taşınmazın üçüncü kişilere devrinin engellenmesi amacıyla tedbir konulması talebinde bulunuyoruz.

5-) Açıklanan nedenlerle, müvekkilimiz tarafından şartlı olarak bağış yoluyla yapılan devir işleminin, şartların yerine getirilmemiş olması nedeniyle iptali istemi ile mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 285, 288, 290, 291, 292, 297, 616

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) Tapu kayıtları, Nüfus Kayıtları

2-) Noter Sözleşmesi

3-) Keşif, Bilirkişi, Tanık ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin bağışlama yolu ile yapmış olduğu devir işleminin iptaline, … ili, … ilçesi, … Mah. … Ada … parselde bulunan taşınmaz üzerine tapunun üçüncü kişilere devrinin önlenmesi amacıyla tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederim. …

  Davacı Vekili

TANIKLAR

1-)

2-)

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın