ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI

ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Atama işleminin iptali dilekçe örneği

 … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI                             :

VEKİLİ                                :

DAVALI                             :

KONU                                : Atama işleminin iptali istemimizden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ                  : …/ …/ …

AÇIKLAMALAR            :

1-) Müvekkilimiz, …/ …/ … tarih ve … sayılı işlem ile; …. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü  olarak görev yapmakta iken … İlköğretim Okulu’na öğretmen olarak atanmıştır. (EK 1) Atama işleminin müvekkilimize …/…/… tarihinde tebliğ edilmesi üzerine, müvekkilimiz …/…/… tarihli …. evrak kayıt numaralı dilekçe ile davalıya başvurmuş ve hakkında tesis edilen atama işleminin iptalini talep etmiştir. (EK 2) Ancak davalı idarenin …/ …/ … tarihli cevap yazısı ile, müvekkilimizin istemi reddedilmiştir. (EK 3)

2-) Müvekkilimiz, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevi için … yılında katıldığı görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olması üzerine Bakanlıkça boş olarak ilan edilen şube müdürlükleri arasından …/…/… tarih ve …. sayılı işlemle …. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atanmış (EK 4) ; daha önce … İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürütmekte iken bu görevden alınan … …. tarafından hakkındaki atama işleminin iptali istemiyle açılan davada İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması (EK 5) kararı verilmesi üzerine adı geçen kişinin …/…/… günlü tarih ve … sayılı işlemle … İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne tekrar atanmış ve müvekkilimiz de önceki görevi olan… İlköğretim Okulu öğretmenliğine atanmıştır.

3-) Belli usul ve süreci başarıyla tamamlayarak Şube Müdürlüğü görevine atanan ve doğal olarak bu kazanımının sadece atandığı ilk kadro için geçerli olmadığı, bu kadroda daha önce çalışan bir başka memurun yargı kararıyla göreve iadesinin müvekkilimiz açısından yöneticilik unvanının da sona erdirilmesi gibi bir sonucunun olamayacağı açıktır. Yöneticilik niteliğini kaybetmemiş müvekkilimizin bu niteliği taşıyan unvanına eşdeğer bir kadroda görevlendirilmesi gerekirken, yargı kararı gerekçe gösterilerek tekrar öğretmenliğe atanmasına yönelik işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

4-) Bu sebeplerden dolayı dava konusu atama işleminin iptali için mahkemeniz başkanlığında dava açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 657 S. K. m. 76; Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği m. 1, 5, 7, 25 ve ilgili sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER         :

1-) …/ …/ … Tarihli Atama İşlemi

2-) …/ …/ … Tarihli … Evrak Kayıt Numaralı Dilekçe

3-) Davalı İdarenin …/ …/ … Cevap Yazısı

4-) …/ …/ … Tarihli Atama İşlemi

5-) …. İdare Mahkemesi’nin …/… E. sayılı yürütmeyi durdurma kararı

6-) İlgili diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, müvekkilimiz hakkında tesis edilen …/ …/ … tarih ve … sayılı atama işleminin iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz. …/ …/ …

EKLER:

1-) …/ …/ … Tarihli Atama İşlemi

2-) …/ …/ … Tarihli … Evrak Kayıt Numaralı Dilekçe

3-) Davalı İdarenin …/ …/ … Cevap Yazısı

4-) …/ …/ … Tarihli Atama İşlemi

5-) …. İdare Mahkemesi’nin …/… E. sayılı yürütmeyi durdurma kararı

6-) Onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

    Av.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın