ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇMADAN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR:

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlarken dikkat etmeniz gereken hususlar; Boşanma davalarında yetkili ve görevli mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesidir.

Hakim, boşanma veya ayrılık davalarının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmez ise bu olguları ispatlanmış sayamaz.

Hakim, kanıtları serbestçe değerlendirir.

Boşanma veya ayrılığın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar (örneğin anlaşmalı boşanma protokolü), hakim tarafından onaylanmaz ise geçerli olmaz.

Hakimin boşanma kararı verilebilmesi için tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekir. Ayrıca  boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu konusunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gereklidir.

Hakim, tarafların ve çocukların çıkarlarını göz önünde bulundurarak anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

 

 

 

 

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği;

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   : İsim Soyisim  (T.C.No:)

Adres:

DAVALI                   : İsim Soyisim  (T.C.No:)

Adres:

 DAVA KONUSU     : Anlaşmalı olarak boşanma istemimizi içerir.

 OLAYLAR               :

 1-) Davalı … ile … yılından beri evliliğimiz sürmektedir. Davalı ile aramızda uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, zamanla daha da artmıştır. Ortak yaşam çekilmez hale gelmiştir.

2-) Davalı ile evlilik malları, nafaka ve tazminat hususlarında anlaşmış bulunuyoruz. Bu boşanma sonucu ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili protokol hazırlanmıştır. Bu konuda hazırlanan protokol ekte sunulmuştur.

3-) Söz konusu protokolde, tarafların evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malvarlığının paylaşımına, çocukların velayetine, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konularına ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır.

4-) Davalı ile önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini teminen işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

 HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

 HUKUKİ DELİLLER        : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopileri, anlaşmalı boşanma protokolü, tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

 SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmamıza karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Davalı                                                                                                     Davacı

İsim Soyisim                                                                                  İsim Soyisim

İmza                                                                                                   imza

İLGİLİ YAZILARIMIZA AŞAĞIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ. 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ
ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?
ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
BOŞANMA SEBEBİ OLAN DAVRANIŞLAR NELERDİR?
BOŞANMA
BOŞANMA DAVASI KARŞI DAVA DİLEKÇESİ

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın