KİRA TESPİT DAVASI – KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI – DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAHLİYE DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

… (…) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

KONU                       : Kira Bedelinin Tespiti (uyarlanması) İstemi. Kira tespit davası

AÇIKLAMALAR   :

1-) Davalı … tarihli kira sözleşmesi (EK-1) gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda yıllık … TL kira karşılığı oturmaktadır. Davalı son olarak müvekkile … yılında … TL kira ödemiştir. Müvekkil ile davalı uzun yıllardır kira miktarı konusunda anlaşmazlık içinde olmuşlardır. Müvekkil tarafından davalıya … tarihinde kiranın arttırılacağı konusunda ihtarname çekilmiş daha sonrasında ise kira parasının tahsili için icra takibi ve …. Sulh Hukuk Mahkemesinin … esas sayılı dosyası ile tahliye davası açılmış ancak … tarihli kira kontratının tam tarihi konusunda davacı müvekkilin yanlış bilgi vermesi nedeniyle dava kaybedilmiştir.

2-) Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya … tarihindeki ihtarname ile … yılında başlayan yeni kira dönemi için kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır. YHGK. 1977/3-821 E. 1979/277 K. Sayılı kararına göre “Kiralayan yeni dönem için her zaman tespit davası açabilir. Kira tespit davası hakkındaki dava dilekçesi kira döneminin sonundan yeter süre önce tebliğ edildiği takdirde kiracı yeni dönemde yeni kira parası ile sorumlu tutulacaktır. Bu yeter süre, kiracının tahliye hakkını kullanabileceği 15 günden önce düşünme olanağı sağlayacak bir süre olmalıdır”

Kira bedelinin belirlenmesi

3-) TBK m. 344 e göre “Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hakim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir. ” Madde gerekçesi şu şekildedir. “Müvekkil ile davalı arasındaki kira sözleşmesi 5 yıldan uzun süreli bir kira sözleşmesi olup uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından, emsal kira bedelleri de göz önünde tutularak belirlenecektir. Ancak, bu durumda üretici fiyat endeksindeki artış oranı, üst sınır olarak kabul edilmeyecektir.”

4-) Davalının oturduğu ev … civarında …’nın merkezi konumunda bulunmaktadır. Aynı apartmanda yıllık … TL ye kirada oturan aileler vardır. Davalının ödediği kira aylık olarak … TL ye tekabül etmektedir. …’da öğrencilere kiraya verilen tek odalı stüdyo dairelerin kiraları … TL den başlamaktadır.  Ekte sunmuş olduğumuz emsal kira ücretlerine bakıldığında … civarındaki benzer evlerin … TL den … TL ye kadar kiraya verildiği görülmektedir. Aylık olarak ise en düşük … TL den başlamaktadır.

5-) Açıkladığımız nedenlerle yeni dönem kira bedelinin kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve yıllık kira bedelinin kiracının ödediği … TL’den … TL arttırılarak … TL’ye çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 344,  4721 S. K. m. 2, 4, 6100 S. K. m. 1,       4, 6, 10, 18, 119

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) … tarihli kira sözleşmesi (… SHM’nin … esas sayılı dosyasında)

2-) … tarihli ihtarname (… SHM’nin … esas sayılı dosyasında)

3-) …. Sulh Hukuk Mahkemesinin … esas sayılı dosyası

4-) Emsal kira bedelleri

5-) Keşif, Bilirkişi, Tanık ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın yıllık kira bedelinin kiracının ödediği … TL’den … TL arttırılarak … TL. Olarak tespitine, işbu kira bedelinin … tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …

Davacı Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın