İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İhtiyati tedbir kararının kaldırılması talebi

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                :

CEVAP VEREN

DAVALI                     : 1-)

  2-)

VEKİLİ                       :

DAVACI                    :

VEKİLİ                       :

KONU                       : İhtiyati tedbirin kaldırılması hk.

AÇIKLAMALAR    :

1-) Davacı … Ltd. Şti., davalı şirketlerin … Üniversitesinde yaptıkları iş karşılığı oluşan hak ve alacaklarının ödenmemesi için tedbir talep etmiştir. Bu talep mahkemece kabul edilmiş ve %10 teminat karşılığı davalı şirketlerin …’de yaptıkları iş karşılığı oluşan hak edişlerine ihtiyati tedbir şerhi konulmasına karar verilmiştir. Tedbir talebinin kaldırılması talebimiz mahkemenizce kısmen kabul kısmen reddedilmiştir.

2-) OKÜ kafeterya binası yapım işini üslenen davalılar, … ve … Ltd. Şti olmasına rağmen bu şirketler … kafeterya binası işini adi iş ortaklığı şeklinde birlikte yapmaktadırlar. Bu adi ortaklığın ayrı bir vergi numarası ve ayrı bir bütçesi bulunmaktadır. Mahkemece davalı şirketlerin hak edişlerine tedbir konulması istenmiş olmasına rağmen Üniversite yönetimince sehven bu davalılardan ikisinin oluşturduğu adi ortaklığın hak edişi üzerine haciz konulmuştur. … kafeterya binası yapım işi sözleşmesinin ve … – … iş ortaklığı sözleşmesinin birer nüshaları ekte sunulmuştur. (EK-1)

3-) Tedbir konulan hak ediş, davalı şirketlere ait olmayıp davalı şirketlerin oluşturduğu bir adi ortaklığa ait hak ediştir. Bu nedenle bu adi ortaklığın şahsi borçlarından dolayı hak edişleri üzerine tedbir veya haciz şerhi konulamaz. Ortakların kişisel alacaklıları ancak şirketin tasfiyesi sonunda borçlu ortağın şirketteki kar payını haciz ettirebilir. Borçluya isabet eden hak ediş, kar payı değildir. Ayrıca davalıların hiçbirisinin OKÜ’den hak edişi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili lehimize olan Yargıtay kararları ekte sunulmuştur.

NETİCE-İ TALEP             : Açıkladığımız nedenlerle; … – … iş ortaklığının hak edişi üzerine konulan ihtiyati tedbir şerhinin teminatsız kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

Talep Eden Davalılar Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın