MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

MİRASIN REDDİ DAVASI NASIL AÇILIR? MİRASIN REDDİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Mirasın Reddinin İptali Davası Dilekçe Örneği

……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE;

DAVACI                               :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                               :

KONU                                  : Mirasın Reddinin İptali İstemimizin arzıdır.

AÇIKLAMALAR                   :

1-) Müvekkil, davalıdan alacaklıdır. Müvekkil bu alacağın tahsili amacıyla borçluya …..Noterliğinin ../…/… tarihli ve …. Yevmiye numaralı ihtarnamesiyle ihtarname göndermiş ve….İcra Müdürlüğünün …/… sayılı dosyasıyla da icra takibi başlatmış ancak müvekkilin tüm girişimleri sonuçsuz kalmıştır.

2-) Davalıya babasından miras kalmış, ancak davalı sırf borçlarını ödememek ve alacaklılarını zarara uğratmak amacıyla bu mirası reddetmiştir. Halbuki mirasın aktifi pasifinden çokça fazladır. Ayrıca davalı borçlarına karşılık hiçbir güvence de verememiştir. Buna rağmen mirası reddetmesi kötü niyetli olduğunun açık göstergesidir.

3-)  Bu nedenle mirasın reddinin iptalini talep etmek zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 617.

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-…..Noterliğinin ../…/… tarihli ve …. Yevmiye numaralı ihtarnamesi

2-….İcra Müdürlüğünün …/… sayılı dosyası

3-……Sulh Hukuk Mahkemesinin …/… E. …/… K. sayılı dosyası

4-Müvekkilin alacağına dair bir kısım belgeler

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının murisinden kalan mirası reddinin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.  …/…/…

EKLER                                            :

1-…..Noterliğinin ../…/… tarihli ve …. Yevmiye numaralı ihtarnamesi

2-….İcra Müdürlüğünün …/… sayılı dosyası

3-……Sulh Hukuk Mahkemesinin …/… E. …/… K. sayılı dosyası

4-Müvekkilin alacağına dair bir kısım belgeler

5-Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın