YARALAMA SUÇU ŞİKAYET DİLEKÇESİ VE MAHKEME KARARI

YARALAMA SUÇU

Yaralama suçu şikayet dilekçesi

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Kasten yaralama suçunun cezası ne kadar?

5237 Sayılı TCK nın 86. maddesine göre kasıtlı olarak bir kişinin vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak bu yaralama basit tıbbi müdahale ile (BTM) giderilebilecek ölçüde hafif ise 4 aydan 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezasına hükmolunur.

5237 Sayılı TCK nın 86. maddesinin 3. fıkrasında suçun nitelikli halleri sayılmıştır. Suçun; aile üyelerinden birine karşı işlenmesi (alsoy, üstsoy, eş ya da kardeş), beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenmesi, kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması suretiyle ya da silahla işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Bu durumlarda şikayet aranmaz.

Yaralama suçu şikayet dilekçesi

… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ               : (T.C.NO: …)

Adres

ŞÜPHELİ                   :  (T.C.NO: …)

Adres

SUÇ                           : Silahla yaralama

AÇIKLAMALAR        :

Müvekkil … şüpheli … ile yaklaşık 1 buçuk senedir arkadaşlık yapmıştır. … tarihinde şüphelinin ikamet adresi olan … adresindeki evinde aralarında tartışma çıkmıştır. Tartışma esnasında şüpheli müvekkile önce tokat atmış sonra devamında avuç içiyle müvekkilin kafasına defalarca vurmuş ve saçlarından tutup kafasını masaya vurmuştur. Şüpheli bununla da yetinmemiş bıçakla müvekkilin yüzünü çizmiştir. Müvekkil bir yolunu bulup şüphelinin yanından kaçmış ve amcasının oğlu ile beraber hastaneye gitmişlerdir.

Müvekkil hakkında … tarihli kati doktor raporu içeriğinde; frontal orta bölgede saçlı deriye doğru 8-9 cm çapında, sol temporal bölgede 3-4 cm ödem, sağ gözde ve her iki göz kapağında hematom ve şişlik, sol göz ve burun üst kısımda ödem, burun sol tarafta ve sol yanakta yüzeyel sıyrık, sol el avuç içinde yüzeyel sıyrık, alın sağ tarafta, sol omuz altında ve çenede sağ tarafta sıyrıklar, her iki yanakta sıyrıklar, çene sağ tarafta ekimotik alan, dudakta ekimoz ve ödem, yüz genelinde ekimoz ve ödem, paranazal sinüs BT raporunda septum deviasyonu saptandığı, mevcut yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğunun tespit edildiği, anlaşılmıştır.

Müvekkilin yaralama sonucunda çekilen resimleri dilekçe ekinde sunulmuştur. Şüpheli daha önce de müvekkile karşı yaralama suçundan dolayı … asliye ceza mahkemesinin … esas sayılı dosyası ile yargılanmış ve hakkında ceza verilmiştir. . … adlı şahıstan yaptığı eylemden ötürü şikayetçi olmak adına savcılığınıza başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 5237 S. K.  m. 86 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER           : Doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin bıçakla yaralama suçu nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Yakınan Vekili

ŞİKAYET SONRASINDA MAHKEMECE VERİLEN KARAR

HÜKÜM :

Sanığın üzerine atılı katılanı kasten yaralama suçundan sübut bulan eylemine uyan TCK’nın 86/2 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, kullanılan araçlar ile suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı ile kastının yoğunluğu nazara alınarak takdiren ve teşdiden 6 AYHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın kasten yaralama eylemini silahtan sayılan bıçak ile gerçekleştirmesi nedeniyle TCK’nın 86/3-e maddesi uyarınca cezası 1/2 oranında arttırılarak 9 AY HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geçmişi, sabıka kaydına yansıyan birçok mahkeme kararları ile cezalandırılmasına karar verilmesine rağmen yeniden suç işlemesi nedeni ile kastının yoğunluğu nazara alınarak sanık hakkında TCK’nın 62/1 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

Sanığın cezasından başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

Sanığın hapis cezasına mahkumiyetinin yasal sonucu olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53/1, 2., 3 maddelerinin uygulanmasına, (uygulama sırasında Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gözetilmesine)

Sanığın sabıka kaydına yansıyan mahkeme kararlarıyla cezalandırılmasına karar verilmesine rağmen yeniden suç işlemesi ve dosya içeriği itibarıyla ileride tekrar suç işlemeyeceği kanaatine varılmadığından hakkında TCK’nın 50, 51 ve CMK’nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

Adli Emanet’in … sırasında kayıtlı 6 adet fotoğrafın dosyada delil olarak saklanılmasına,

Kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden dolayı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen … TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana ödenmesine,

Bu dosya için yapılan yargılama giderlerinden olan Adli Tıp rapor ücreti 100 TL ile 5 davetiye gideri 60 TL olmak üzere toplamda 160 TL nin sanıktan tahsiline,

Dair sanığın ve katılan vekilinin yüzüne karşı, katılanın yokluğunda, hükmün sanığa ve katılan vekiline tefhim tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, mahkememize ya da bulunulan yer Mahkemesi’ne verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla tutuklu olunması durumunda tutuklu bulunduğu cezaevi zabıt katibi veya ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’ ne gönderilmek üzere istinaf talebinde bulunulabileceği aksi halde kararın kesinleştirilerek infaza verileceğine dair açık duruşmada verilen karar okunup anlatıldı. …

Yaralama suçu şikayet dilekçesi

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın