YASAL MİRASÇILAR

YASAL MİRASÇILAR

KAN HISIMLARI

Medeni Kanunda Kan Hısımları 4 başlık altında sayılmıştır.

I-) Altsoy

II-) Ana Ve Baba

III-) Büyük Ana Ve Büyük Baba

IV-) Evlilik Dışı Hısımlar

I-) ALTSOY

Medeni Kanun’un 459. maddesine göre miras bırakanın birinci derecede mirasçıları o kişinin altsoyudur.  Miras bırakanın çocukları eşit derecede mirasçıdır.

Eğer çocuklardan birisi miras bırakandan önce ölmüş ise, bu kişinin yerini her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

II-) ANA VE BABA

Medeni Kanun’un 496. maddesine göre miras bırakanın altsoyu bulunmuyor ise ana ve babası eşit olarak mirasçıdırlar. Ana ve Baba miras bırakandan önce ölmüş ise bunların yerini kendi altsoyları alır.

Eğer bir tarafta hiç mirasçı yok ise bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

III-) BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABA

Medeni Kanun’un 497. maddesine göre mirasçının altsoyu, ana ve babası ve onların da altsoyu yok ise, büyük ana ve büyük babaları eşit şekilde mirasçı olur.

Büyük ana ve büyük baba miras bırakandan önce ölmüş ise bunların yerini her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

Ana ya da baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan birisi miras bırakandan önce ölmüş ve de altsoyu da bulunmuyor ise ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.

Ana ya da baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan ikisi birden miras bırakandan önce ölmüş ve de altsoyu da bulunmuyor ise tüm miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Sağ kalan eş var ise, büyük anne ve büyük babalardan birisinin miras bırakandan önce ölmüş olması durumunda, payı kendi çocuğuna; çocuğu yok ise o taraftaki büyük anne ve büyük babaya; bir yandaki büyük anne ve büyük babanın ikisinin birden ölmüş olması durumunda onların payları diğer tarafa geçer.

IV-) EVLİLİK DIŞI HISIMLAR

Medeni Kanun’un 498. maddesine göre evlilik dışında doğmuş ve soy bağı, tanıma ya da hakim kararı ile kurulmuş olan kişiler, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olur.

SAĞ KALAN EŞ

Medeni Kanun’un 499. maddesine göre sağ kalan eşin birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana mirasçılık oranı değişmektedir.

1-) Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olur ise 1/4

2-) Miras bırakanın anne ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olur ise 1/2

3-) Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve o kişilerin çocuklarıyla birlikte mirasçı olur ise, mirasın 3/4 ü, bunlar da yok ise tamamı

Sağ kalan eşe kalır.

EVLATLIK

Medeni Kanun’un 500. maddesine göre evlatlı ve altsoyu, evlat edinen kişiye kan hısımları gibi mirasçı olur. Evlatlık aynı zamanda kendi ailesine de mirasçı olmaya devam eder.

Evlat edinen kişi ve onun hısımları, evlatlığın mirasçısı oılamazlar.

DEVLET

Medeni Kanun’un 501. maddesine göre mirasçı bırakmadan ölen kimsenin mırası devlete geçer.

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Yorum Yazın