SOY ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

SOY ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

Soy adın değiştirilmesi davası

Ad, Soy ad, Müstear

Ad;

Öz ad, soy ad, müstear olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılır.

 Öz ad;

Ahmet, Mehmet gibi isimlerdir. Burada önemli olan öz ad koyma yetkisinin kime ait olduğu meselesidir.

-Öz ad koyma yetkisi anne ve babaya aittir. Hatta velayet kendilerinde olmasa dahi anne ve babanın çocuğa öz ad koyma yetkisi vardır.

-Anne ve baba ad koyma konusunda anlaşamamışlarsa hakime başvurabilirler.

Soy ad;

-Anayasa Mahkemesi 2004 yılında kadının, kocasının soyadını alma zorunluluğunu ortadan kaldırmış, kadın kendi soyadını da alabilecektir.

-Çocuklar ise babanın soyadını alır.

-Evlatlık küçük ise evlat edinenin eğer erginse alıp almama konusunda serbesttir.

-Buluntu çocuklara nüfus müdürü tarafından bir ad ve soy ad verilir.

-Atatürk soyadı tek başına isim ve soy isim olarak kullanılamaz.

-Kadın boşanmışsa kocasının soyadını kullanıyorsa kendi soyadına geri döner ancak kocasının soyadını kullanmakta menfaati varsa kocasının izni ile kullanabilir.

-Ad ve soyadın değiştirilmesinde eskiden Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı gerekiyordu şimdi yapılmakta olan değişiklikle birlikte nüfus müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile mümkündür. Eğer baba soyadını değiştirmişse küçük çocuklarda kendi soyadını alır, erginler ise alıp almamakta serbesttir.

Müstear;

Bir sanatçının sanatını icra ederken kullandığı takma isimdir.

Örneğin; Cevat Şakir Kabaağaçlı eserlerinde Halikarnas Balıkçısı adıyla yazıyor. Neşat Ertaş’ın Garip mahlasını kullandığı gibi, edebiyatta buna mahlas denir.

Adın korunması;

-Adına tecavüz edildiğini düşünen, adının haksız yere kullanıldığını düşünen kişi mahkemeye başvurarak adının kullanılmasını engelleyebilir.

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   : Nüfus İdaresi Müdürlüğü

KONUSU                 : Nüfus kaydında soyad değiştirilmesi talebi. Soy adın değiştirilmesi davası

AÇIKLAMALAR       :

1-)  Müvekkil … ili … İlçesi, … Mahallesi/köyü … Cilt No, … Aile sıra no, … sıra noda nüfusa kayıtlı bulunmaktadır.

2-) …’un annesi … ile babası … …, … 2. Aile Mahkemesinin …Esas, … Karar ve … tarihli kararıyla boşanmışlardır. İş bu karar gereği müşterek çocuk …’un velayeti anne …’a verilmiştir. … boşanmadan sonra kocasının soyadını kullanmak istemediğinden eski soyadı olan … soyadını almıştır.

3-) … yılından bu yana annesi ile yaşayan … babasının soyadını kullanmaktan dolayı sorunlar yaşamaktadır. …’un eğitimi ve diğer tüm resmi işleri ile anne … ilgilendiği için sürekli olarak sıkıntılar yaşanmaktadır. …’un annesi ile farklı soyadını taşıması ayrıca sosyal hayatına da etki etmektedir. Her zaman çevresinde bu durumu açıklamak zorunda kalmakta ve bu durum kendisini ziyadesi ile rahatsız etmektedir. Ayrıca psikolojisini de olumsuz yönde etkilemektedir. …’un babası … yılından bu yana kızı ile ilgilenmemektedir ve ayrı şehirlerde yaşamaktadırlar. Müşterek çocuğun tüm sorumluluğu anne … üzerindedir.

4-)  2525 sayılı Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen; evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babanın seçtiği veya seçeceği soyadını alacağı emredici kuralı, Anayasa Mahkemesinin 2010/119 Esas, 2011/165 Karar ve 08.12.2011 Tarihli kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa mahkemesinin bu kararına göre; 21.6.1934 günlü, 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 4. maddesinin ikinci fıkrasının “Evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği adı alır.” biçimindeki birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir. (EK-1)

5-) Yukarıda belirttiğim nedenlerle …’un soyadının Annesi’nin soyadı olan “…” olarak değiştirilmesi için bu davayı açmak zorunluluğum doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER       : Medeni Kanun, Nüfus Kanunu, 2525 sayılı Kanun ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                          :

1-) Nüfus Kaydı,

2-) Tanık Beyanları

3-) Anayasa Mahkemesi Kararı

4-) …. Aile Mah. … Esas, … Karar sayılı dosya ve her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU               : Açıklanan nedenlerle, …’un soyadının Annesi’nin soyadı olan “…” olarak değiştirilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Soy adın değiştirilmesi davası

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın