KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ

KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ

İPTAL NEDENLERİ

Kat malikleri kurulu kararının iptali nedenlerinin gerek biçim ve gerekse esasla ilgili olmasından ötürü, konu, alt başlıklara göre aşağıda irdelenmiştir.

A) BİÇİM YÖNÜNDEN

Kat malikleri kurulu, yasaların buyurucu hükümlerine uygun biçimde, gereken sürelere ve tebligatlara uyularak toplanmamış idiyse, toplantının geçersiz olması nedeniyle, alınan kararlar da biçim yönünden geçersizdir; iptal için dava açılabilir. Öte yandan, kurallara uygun olarak toplanmış olmasına karşın, yeter sayı oluşmadan karar verilmesinde de durum böyledir.

B) ESAS YÖNDEN

Kat malikleri kurulunca alınan kararlar, toplantı ve yeter sayı yönünden geçerli olmakla birlikte esası doğru değilse, bu durumda da hâkime başvurulabilir.

Sözleşmeye, yönetim plânına, yasaya, daha önce alınmış bir karara, hakseverlik ve denk severlik ilkelerine aykırı olan kat malikleri kurulu kararının esastan iptali için dava açılabilir.

DAVANIN SÜRESİ VE TARAFLARI

A) DAVANIN SÜRESİ

Kat malikleri kurulu kararlarının iptal davası, Kat Mülkiyeti Yasasında bir süreye bağlanmış değildir. Burada, BK. md. 125’deki genel zamanaşımı süresi olan on yıllık sürenin iptal davaları için de uygulanacağı, gelgelelim, ilgili kat malikinin uzun süre dava açmayarak, dava açmayacağı konusunda öteki kat maliklerinde güven uyandırdıktan sonra açmasının MK. md. 2 ile bağdaşamayacağı düşüncesi ileri sürülmektedir.

B) DAVANIN TARAFLARI

İlgili kat maliki ya da maliklerinin iptal davası açabileceklerinde duraksanamaz. Bir bağımsız bölümü sürekli olarak kullanan ve kararların iptalinde özel bir yararı bulunan kişilerin de dava açabilecekleri; üstelik karara olumlu oy verseler bile kat maliklerinin buyurucu hükümlere aykırı kurul kararlarının iptali için istemde bulunabilecekleri (ki, kat malikleri kurulunun toplantı biçimleri, toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler buyurucu niteliktedir), iptal davası için, karara olumlu oy vermemiş olma (rıza göstermemiş olma) koşulunu, buyurucu nitelikte olmayan hukuk kurallarını ihlal eden kurul kararlarıyla sınırlı saymak gerektiği kabul edilmektedir.

Davanın, iptali istenen karara olumlu oy veren kat maliklerine yöneltilmesi gerekir. Kat maliki olmayan yönetici ise dava açamaz.

C) YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

İptal davasında yetkili ve görevli mahkeme, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın