İŞ DAVASINDA YASAL KESİNTİLER

YASAL KESİNTİLER

İşçi alacaklarında yasal kesintiler nelerdir?

Damga Vergisi          ; 488 Sayılı Yasa gereğince kesilir. Oranları yıllara ve ödeme türüne göre değişiklik göstermektedir. İşçi ücret ve tazminatlarından kesilecek oran, 2010 yılı öncesinde %0,6 iken, 01.01.2010 tarihinden itibaren %0,66 olarak ve 01.01.2013 tarihinden itibaren de % 0,759 olarak uygulanmaktadır.

Gelir Vergisi              ; Gelir Vergisi Kanunu gereğince kesilir. Oranları ve oranlara tabi olacak matrah tutarları, her mali yıl için bütçe kanunu ile belirlenmektedir.  Ücret gelirlerine 2010 yılından itibaren uygulanan matrah ve oranlar notlar içerisinde verilmiştir. Kümülatif gelire (o yıl içinde elde edilen toplam tutara) ve ilgili yıl için belirlenen kazanç dilimlerine göre %15-35 oranında gelir vergisi kesilmektedir.

İşçilere; yemek, giyim, evlenme, doğum, çocuk, ölüm yardımı ve kasa tazminatı olarak ödenen tutarlar, kısmen gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ancak, istisna edilecek yardım tutarlarının makul seviyede olduğunun denetlenmesi bakımından, her yıl için vergiden istisna edilecek yardım tutarları genelge ve benzeri yayınlar ile duyurulmaktadır. Örneğin; 2016 yılında yemek yardımı olarak ödenen tutarın günlük 13,70-TL. kısmı gelir vergisinden istisnadır. Bunu aşan bir yardım ödenir ise aşan kısmından gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

SGK Primleri            ; 5510 Sayılı Yasanın 79 ve devamı Maddeleri gereğince kesilir. Genel olarak SGK primi işçi payı %14, işsizlik primi %1 olmak üzere toplam %15 olarak belirtilebilir.

SGK primleri için tavan (o ay için bildirilebilecek en yüksek matrah tutarı) uygulaması yapılmaktadır. Örneğin 2016 yılı SGK tavanı 10.705,50-TL. olup, işçi bir ay içinde bunu aşan bir gelir elde etmiş olsa dahi, 10.705,50-TL. kısmından prim kesintisi yapılacak, aşan tutardan prim kesintisi yapılmayacaktır.

İşçilere; yemek, giyim, evlenme, doğum, çocuk, ölüm yardımı ve kasa tazminatı olarak ödenen tutarlardan, kısmen SGK primi alınmamaktadır. Ancak, istisna edilecek yardım tutarlarının makul seviyede olduğunun denetlenmesi bakımından, her yıl için sigorta priminden istisna edilecek yardım tutarları genelge ve benzeri yayınlar ile duyurulmaktadır. Örneğin; işçiye ödenen aylık yemek yardımı tutarının, asgari ücretin % 6’sını aşmaması halinde (2016 yılı için 98,82-TL.) SGK primi kesintisi yapılmayacak, bunu aşan kısmından ise SGK primi kesilecektir.

 

İşçi alacaklarında yasal kesintiler: Damga vergisi, Gelir vergisi, SGK primleri

İLGİLİ YAZILARIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA ÜCRET ALACAĞI NASIL HESAPLANIR?
FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
İKRAMİYE, İLAVE TEDİYE VE PRİM NASIL HESAPLANIR?
EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI
CEZAİ ŞART NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
REKABET YASAĞININ İHLALİNE YÖNELİK CEZAİ ŞART
BAKİYE SÜRE TAZMİNATI (ÜCRETİ)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA YASAL KESİNTİLER
İŞ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın