İŞ DAVASINDA ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ

Ulusal Bayram ve Genel Tatil

Ülkemizde ulusal bayram ve genel tatiller Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilmiştir.  Özel işyerlerinin sadece 29 Ekim günü kapanması zorunludur. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işçi tatil gününde çalışırsa bir iş karşılığı olmaksızın yasa gereği hak kazandığı bir günlük ücretine ek olarak o güne ait çalışmasının karşılığı olan ücrete yani toplam iki günlük ücrete hak kazanacaktır.

İspat külfeti, delillerin değerlendirilmesi, ulusal bayram ve genel tatil çalışması karşılığı ücret tahakkuku bulunan bordroların imzalanmış olması, bordrolar imzasız olmasına rağmen ödemenin banka aracılığı ile yapılması, hakkaniyet indirimi gibi konularda fazla çalışma ücreti başlığı altında yapılan açıklamalar, ulusal bayram ve genel tatil ücreti tespiti ve hesabı yönünden de geçerlidir.

İşçinin kısmi süreli hizmet akdi ile çalıştığından söz edilerek, sadece fiilen çalışması karşılığı ücret ödenmesi, çalışılmadan ödenmesi gereken ulusal bayram ve genel tatil ücretinin ödenmemesine ve bordroların incelenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin olarak, yukarıda hafta tatili ücreti kısmında yapılan açıklamalar aynen geçerlidir.

UBGT HESAPLAMA

İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günü çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, çalışma süresine ve tespit edilen ücretine göre UBGT ücreti hesaplanır. UBGT ücreti, işçinin aylık ücretinin 30’a bölünmesi sureti ile bulunacak yevmiyesi üzerinden hesaplanır. Zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılmaz.

İşçi 1 saat çalıştırılsa dahi o günün tamamında çalışmış gibi ücret alacağı hesaplanır kuralı UBGT ücretleri yönünden de geçerlidir. UBGT günü çalışmasının 7,5 saatin altında olduğu, (örneğin puantaj kayıtlarından 2 saat olduğu) tespit edilse dahi bir günlük ücreti tutarında ücret alacağı hesaplanacaktır. Bu takdirde aylık ücretinin 30 güne bölünmesi ile bulunan (zamsız) saat ücrete göre hesaplama yapılacaktır. UBGT günü 7,5 saatin üzerinde yapılan çalışmalar ise fazla çalışma ücreti içerisinde hesaplanacaktır.

Hizmet sözleşmesinde, ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları karşılığı ücretin aylık ücrete dahil olduğu yönünde yapılan düzenlemeler geçersiz kabul edilmektedir. Yine UBGT günleri karşılığı topluca izin kullandırılması kabul edilmemektedir.

Hizmet veya toplu iş sözleşmesi ile UBGT çalışmaları karşılığı zamlı ücret üzerinden ödeme yapılacağı kararlaştırılmış ise, kararlaştırılan orana göre hesaplama yapılacaktır.

Bilirkişinin taleple bağlılığı ilkesi dikkate alındığında, örneğin “resmi bayram günleri çalışması karşılığı ücret alacağı” talep edilen bir davada, tanıklar genel tatil günlerinde çalışma yapıldığını beyan etmiş olsalar dahi, yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve dini bayram günleri için alacak hesaplanması doğru olmayacaktır. Doğru ve sıklıkla karşılaşılan talep şekli “Ulusal bayram ve genel tatil çalışması karşılığı ücret” ise de bazen “resmi tatil alacağı” gibi taleplerle dava açıldığı görülmektedir.

İşçinin haftanın belli bir günü hafta tatili kullanıldığı anlaşılan veya işçinin dini bayramlar dışında kalan UBGT günlerinde çalıştırıldığı tespit edilen durumlarda, tespit edilen hafta tatiline veya dini bayram günlerine denk gelen UBGT günleri hesaplama dışı bırakılacaktır. İşçinin hafta tatili kullanmadan çalıştığının tespit edilerek hafta tatili ücreti hesaplanması halinde ise hafta tatili pazar günü olarak kabul edilecek ve yine pazar gününe denk gelen UBGT günleri hesaplama dışı bırakılacaktır. İşçinin yıllık izin kullandığı tespit edilen dönem denk gelen UBGT günleri hesaplama dışı bırakılacaktır.

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümlerine göre;

1 Ocak                               Yılbaşı günü                                 1 gün / Genel tatil günüdür.

1 Mayıs                              E. Dayanışma günü                   1 gün / Genel tatil günüdür. (2009 ve sonrası)

15 Temmuz                      D. Milli Birlik Günü                   1 gün / Genel tatil günüdür. (2017 ve sonrası)

23 Nisan                           U.E.Ç. Bayramı                           1 gün / Resmi bayram – Genel tatil günüdür.

19 Mayıs                           Atatürk’ü anma G.S. Bayramı  1 gün / Resmi bayram – Genel tatil günüdür.

30 Ağustos                       Zafer bayramı                              1 gün / Resmi bayram – Genel tatil günüdür.

28-29 Ekim                     Cumhuriyet Bayramı                  1,5 gün / Ulusal bayram günüdür.

Kurban Bayramı             4,5 gün / Dini bayram / Genel tatil günüdür.

Ramazan Bayramı           3,5 gün / Dini bayram / Genel tatil günüdür.

İLGİLİ YAZILARIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA ÜCRET ALACAĞI NASIL HESAPLANIR?
FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
İKRAMİYE, İLAVE TEDİYE VE PRİM NASIL HESAPLANIR?
EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI
CEZAİ ŞART NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
REKABET YASAĞININ İHLALİNE YÖNELİK CEZAİ ŞART
BAKİYE SÜRE TAZMİNATI (ÜCRETİ)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA YASAL KESİNTİLER
İŞ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
YASAL KESİNTİLER / FAİZ ORANLARI / ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın