İŞ DAVASINDA ÜCRET ALACAĞI NASIL HESAPLANIR?

ÜCRET ALACAĞI HESABI NASIL YAPILIR?

Ücret Alacağı

Kanun ve yerleşmiş Yargıtay kararları gereği ücret ödemesinin yapıldığı, işveren tarafından yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. Ücret ödemesi, genellikle; imzalı ücret bordrosu, imzalı ücret pusulası, ödeme makbuzları veya banka dekontları ile ispatlanmaktadır.

Ücretin ödendiği yazılı belgeler ile kanıtlanamaz ise, davacının talebi aşılmamak kaydı ile hak kazanılan ücret ve ödenen ücret karşılaştırılır ve bakiye ücret alacağı hesaplanır.

Üzerinde durulması gereken bir konu da, ücret ödemelerinin banka kanalı ile yapılmasına ilişkin yönetmelik kapsamında olan işyerleridir. Bu yönetmeliğe göre en az 5 işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin ücretlerinin ödendiğinin banka kayıtları ile ispatlanması zorunludur. İşçinin “ücret bordroları baskı ile imzalatıldı, bankaya ödeme yapılacağı söylendi ama ödeme yapılmadı” gibi bir iddia ileri sürmesi halinde banka kaydı ile ödeme ispatlanamaz ise ödeme yapılmamış kabul edilecektir.

Ancak, bazı dava dilekçelerinde; “ücret eksik ödendi”, “kısmen elden ödeme yapıldı” gibi matematiksel hesaplamaya imkan vermeyen kabul beyanlarında bulunulduğu görülmektedir. Esasen, birçok Mahkeme davacının dava dilekçesindeki taleplerinin açık olmaması halinde talepleri açıklattırılmakta ise de, bu husus çoğu zaman gözden kaçmaktadır.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında, dosyadaki delillere göre bakiye ücret alacağı hesaplandıktan sonra, “davacının elden ödendiğini kabul ettiği tutarın bildirilmesi halinde bu tutarın mahsubu gerekecektir” gibi bir ifade ile Mahkemenin dikkatinin çekilmesi uygun olacaktır. Ancak, işverence hiç ödeme belgesi sunulmamış ise, davacı talebi ile bağlı kalınarak tespit yapılacağı için, hiç hesaplama yapmaksızın, “davacının beyan ve talebi matematiksel hesaba elverişli olmadığı için hesaplama yapılamamıştır” gibi bir beyan ile (bu alacak yönünden) ön rapor vermek de mümkündür.

Örnek 1;

Davacı Şubat, Mart, Nisan 2016 ayı ücretlerinin ödenmediğini iddia etmiştir.

Davalı; ekonomik sıkıntılar nedeni ile maaş ödemelerinde gecikme yaşandığının doğru olduğunu, ödemelerin en kısa zamanda yapılması hususunda gayret gösterildiğini beyan etmiştir.

Dosyaya sunulan Şubat, Mart, Nisan 2016 ücret bordrolarında davacının imzası bulunmamaktadır. Dosyaya sunulan banka kayıtlarının incelenmesinden; işveren tarafından yapılan ödemelerinin “maaş avansı” veya “ücret alacağına mahsuben” gibi açıklamalarla, dönem belirtilmeksizin, düzensiz tarih ve düzensiz tutarlarda yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle talep konusu dönem ücretlerinin ödendiğinin banka kayıtlarından tespiti mümkün olmamıştır.

Yasa ve yerleşik Yargıtay içtihatları ile belirtildiği üzere, ücret ödemesinin yapıldığı işveren tarafından yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. Talep konusu Şubat, Mart, Nisan 2016 ücretlerinin, ekonomik nedenlerle ödenemediği davalı tarafın da kabulünde olup, ödemeye ilişkin yazılı belge de sunulmadığı için davacı talebe ile bağlı kalınarak ücret alacağı hesaplanmıştır.

Şubat 2016                             = 1.956,67-TL. (Net)

Mart 2016                              = 1.956,67-TL. (Net)

Nisan 2016                             = 1.956,67-TL. (Net)

Toplam Ücret Alacağı          = 5.870,01-TL. (Net)

 Örnek 2;

 Davacı; apartmanın kapıcı dairesinde kira vermeden oturduğu söylenerek, kendisine hiç ücret ödenmediğini iddia etmiştir.

Davalı taraf; davacının kapıcı olmadığını, ücretle çalışmadığını, apartmanın kapıcı dairesinden kira vermeden yararlandığını, bunun karşılığında çöpleri toplayıp apartman temizliğini yaptığını iddia etmiştir.

Yasa ve yerleşmiş Yargıtay içtihatları gereği ücret ödemesinin yapıldığı, işveren tarafından yazılı belge ile kanıtlanmalıdır.

Davacının ücretinin ödendiği işverence yazılı delil ile ispatlanamadığı için, tespit edilen hizmet çalışma süresi ve ilgili dönem asgari ücret tutarları esas alınarak ücret alacağı hesaplanmıştır. (davacının günlük 2,5 saat olmak üzere aylık 75 saat çalıştığı tespit edilmiş)

Asgari Hesaplanan Hesaba Esas Ücret
Dönem Ücret Yevmiye Gün Alacağı
16.09.2012-31.12.2012 940,50 10,45 105,0 1.097,3
01.01.2013-30.06.2013 978,60 10,87 180,0 1.957,2
01.07.2013-31.12.2013 1.021,50 11,35 180,0 2.043,0
01.01.2014-30.06.2014 1.071,00 11,90 180,0 2.142,0
01.07.2014-31.12.2014 1.134,00 12,60 180,0 2.268,0
01.01.2015-30.06.2015 1.201,50 13,35 180,0 2.403,0
01.07.2015-28.07.2015 1.273,50 14,15 28,0 396,2
Toplam Ücret Alacağı (TL-Brüt)     12.306,65

Örnek 3 ;

Davacı; ücretlerinin eksik ödendiğini, düzensiz olarak parça parça ödeme yapıldığını iddia etmiş, ücret alacağı talebinde bulunmuştur.

Davalı; davacının ücretlerinin tam olarak ödendiğini iddia etmiş, bir kısım ödeme makbuzları ibraz etmiştir.

Sunulan yazılı belgelere göre davacıya ödenen tutarlar aşağıda belirtildiği gibidir;

Tarih Tutar (USD)
24.08.2011 750,00
29.08.2011 565,00
10.09.2011 1.050,00
12.09.2011 2.500,00
12.09.2011 1.100,00
30.09.2011 250,00
31.10.2011 2.000,00
29.11.2011 2.500,00
09.11.2011 1.750,00
30.11.2011 750,00
06.12.2011 1.750,00
30.01.2012 2.500,00
03.04.2012 500,00
Toplam 17.965,00

 

Davacı; tespit edilen 9 ay 25 günlük çalışma süresinde (2.500,00 x 9 Ay 25 Gün) 24.583,33-USD ücrete hak kazanmış olup, ödendiği yazılı belge ile kanıtlanan 17.965-USD mahsup edilerek davacının bakiye ücret alacağı hesaplanmıştır.

Hak edilen ücret (2.500,00 x 9 Ay 25 Gün)                =  24.583,33-USD (Net)

Ödenen ücret                                                               =  17.965,00-USD (Net)

Ücret Alacağı                                                              =    6.618,33-USD (Net)

TL Karşılığı (Dava tarihi TCMB Kuru 1,8716)           =  12.386,87-TL. (Net)

İLGİLİ YAZILARIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
İKRAMİYE, İLAVE TEDİYE VE PRİM NASIL HESAPLANIR?
EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI
CEZAİ ŞART NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
REKABET YASAĞININ İHLALİNE YÖNELİK CEZAİ ŞART
BAKİYE SÜRE TAZMİNATI (ÜCRETİ)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA YASAL KESİNTİLER
İŞ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
YASAL KESİNTİLER / FAİZ ORANLARI / ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın