İŞ DAVASINDA İŞE BAŞLATILMAMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşe başlatılmama tazminatı nasıl hesaplanır?

İşe İade Kararına Rağmen İşe Başlatılmama Halinde Hesaplamalar

4857 Sayılı Yasada değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı ile boşta geçen 4 aylık sürenin kıdeme esas hizmet süresine eklenmesi ve işçinin ücretinin işe başlatılmadığı tarihteki olası ücreti olarak kabul edilmesi uygulamasının değişeceği anlaşılmaktadır. Ancak tasarı henüz yasalaşmamış olduğu için, uygulama aşağıda belirtildiği gibi sürmektedir.

1-) İşçinin işe iade kararına rağmen işe başlatılmaması halinde, kıdeme esas hizmet süresi hesaplanırken, Mahkemece karara bağlanan en çok 4 aya kadar boşta geçen süre kıdeme esas hizmet süresine eklenecektir.

Örneğin;

01.01.2010 – 15.10.2014       4 Yıl  9 Ay 15 Gün             Fiili hizmet

16.10.2014 – 15.02.2015                 4 Ay                           4 aylık boşta geçen süre

                                              5 Yıl  1 Ay  15 Gün           Toplam

2-) Kıdem ve İhbar Tazminatına esas ücret; İşçinin işverence işe başlatılmayacağı yönünde iradenin açıklandığı veya eylemli olarak işe başlatılmadığı, geçerli fesih tarihinde olması gereken ücretine göre hesaplanacaktır. Mahkeme kararı ile geçersiz hale gelen fesih tarihinden, geçerli fesih tarihine kadar, işyerinde çalışan emsal işçilerin ücret ve sosyal yardımlarındaki artışlar veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan artışlar veya asgari ücretteki artışlar dikkate alınarak geçerli fesih tarihindeki giydirilmiş brüt ücret tespit edilecektir.

3-) İşe Başlatmama Tazminatı ve Yıllık İzin Ücretine Esas Ücret; Yine, İşçinin işverence işe başlatılmayacağı yönünde iradenin açıklandığı veya eylemli olarak işe başlatılmadığı, geçerli fesih tarihinde olması gereken ücretine göre hesaplanacaktır. Mahkeme kararı ile geçersiz hale gelen fesih tarihinden, geçerli fesih tarihine kadar, işyerinde çalışan emsal işçilerin ücret artışları veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan artışlar veya asgari ücretteki artışlar dikkate alınarak geçerli fesih tarihindeki çıplak brüt ücret tespit edilecektir.

4-) 4 Aya Kadar Boşta Geçen Süre Ücreti ve Diğer Haklara Esas Ücret; İşçinin iş akdinin ilk feshedildiği, Mahkeme kararı ile geçersiz hale gelen fesih tarihinden itibaren, işe hiç ara vermemiş gibi çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılacaktır. Örneğin iş akdi Haziran ayında feshedilmiş ve işçi asgari ücretle çalışıyorsa, Temmuz ayında asgari ücrete gelen zam dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır. Yine diğer haklar yönünden de, işyerinde çalışan işçilere sağlanan haklarda TİS veya benzeri nedenlerle artış yapılmış ise, bu artış tarihleri dikkate alınarak 4 aylık dönemde çalışmış gibi hesaplama yapılacaktır.

İLGİLİ YAZILARIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA ÜCRET ALACAĞI NASIL HESAPLANIR?
FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
İKRAMİYE, İLAVE TEDİYE VE PRİM NASIL HESAPLANIR?
EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI
CEZAİ ŞART NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
REKABET YASAĞININ İHLALİNE YÖNELİK CEZAİ ŞART
BAKİYE SÜRE TAZMİNATI (ÜCRETİ)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
İŞ DAVASINDA YASAL KESİNTİLER
İŞ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
YASAL KESİNTİLER / FAİZ ORANLARI / ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın