İŞ DAVASINDA İKRAMİYE – İLAVE TEDİYE – PRİM NASIL HESAPLANIR?

İKRAMİYE, İLAVE TEDİYE VE PRİM NASIL HESAPLANIR?

İKRAMİYE

Yasal mevzuatımızda işçiye ikramiye ödenmesini gerektiren bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, hizmet sözleşmesi ve özellikle toplu iş sözleşmelerinde işçilere ikramiye ödeneceğinin kararlaştırıldığı görülmektedir.

İkramiye geniş anlamda ücret kapsamında olup, ödemesinin yapıldığı, işveren tarafından yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. Ödeme; imzalı ücret bordrosu, imzalı ücret pusulası, ödeme makbuzları veya banka kayıtları ile ispatlanmaktadır.

İkramiye ödendiği yazılı belgeler ile kanıtlanamaz ise, davacının talebi aşılmamak kaydı ile sözleşmede kararlaştırılan tutara göre ikramiye alacağı hesaplanacaktır.

İkramiye ödeme gününden önce işten ayrılan işçinin, ikramiye ödeme tarihinde çalışmadığı gerekçe edilerek, kararlaştırılan ikramiyesinin ödenmediği görülmektedir. Halbuki ikramiye yılın belli dönemlerinde çalışan işçiye o dönemdeki çalışması karşılığı ödenen bir tutardır.

Örneğin; yılda 4 aylık ücret tutarında ikramiye ödeniyor ise, bu ikramiye yılın 3’er aylık dört çeyreğindeki çalışma karşılığı, iki aylık ücreti tutarında ikramiye ödeniyor ise, bu ikramiye yılın iki yarı dönemindeki çalışma karşılığı ödeniyor kabul edilecektir.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında, işçinin hak kazanacağı ikramiye tutarı, ikramiye dönemdeki çalışma süresinin, ikramiye dönemi süresi ile oranlanması suretiyle (Kıstelyevm usulü) hesaplanmalıdır.

Yine işyerinde ikramiye uygulaması var ise, kısmi süreli hizmet sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler de kısmi süreli çalışmaları ile orantılı olarak ikramiye ödemesinden yararlanacaklardır.

İLAVE TEDİYE

6772 Sayılı Yasa ile kamu işçilerine, yılda toplam 52 yevmiyeye kadar ikramiye ödenmesi öngörülmüştür. Yasada 26 yevmiyelik kısmının kesin olarak ödeneceği, 26 yevmiyelik kısmın ise Bakanlar Kurulu’nun takdirinde olduğu belirtilmiştir. Ancak günümüze kadar Bakanlar Kurulu, her yıl için dört taksit halinde (13 x 4) 52 yevmiye tutarında ilave tediye ödenmesine karar vermiştir.

Yasada ödeme günü kararlaştırılmamış olup, ödeme günleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Son 10 yıla ilişkin ilave tediye ödeme günleri ve Bakanlar Kurulu karar numaraları ekte tablo olarak verilmiştir.

İkramiyeye ilişkin kısımda yapılan diğer açıklamalar, ilave tediyenin hesabında da geçerlidir.

PRİM

İşçiye satış / sefer primi ödenmesi kararlaştırılmış ve sözleşmeye göre prim ödemesi yapılmamış ise prim talepli davalar ile karşılaşılmaktadır.

Ancak satış primi ödemesinin genellikle; belli bir kotanın aşılması şartına bağlanmakta, ulaşılan farklı hedeflere göre farklı oranlarda prim hesaplanması gibi kurallar konulmaktadır. Çoğu zaman, bu koşul ve kuralların ispatına yarar yazılı delil işçinin elinde bulunmamaktadır. Yine işçinin belirlenen satış şartını gerçekleştirdiğinin ve satış yaptığı tutarın tespitine ilişkin deliller de işçinin elinde bulunmamaktadır.

Yazılı delil sunulmaması halinde, tespite elverişli tanık beyanlarından yararlanılarak prim alacağı hesaplaması yapılması mümkün ise de, çoğu zaman tanıkların da tespit ve hesaba elverişli açıklıkta ve tutarlı beyanda bulunamadıkları görülmektedir.

Bununla birlikte, prim talebinin tespit ve hesaba elverişli, yeterli deliller ile kanıtlanamadığı gerekçesi ile davanın reddedilmesi halinde, Yargıtay tarafından; gerekirse işyeri kayıtları üzerinde inceleme yapılarak prim alacağı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerektiği belirtilerek bozma kararı verildiği görülmektedir.

Ancak, çoğunlukla işyerinde prim uygulaması olduğunu inkar eden veya işçinin prime hak kazanacak satışı yapamadığını savunan işverenin, prim hesabı için işyerine gelen bilirkişiye, tespite elverişli kayıtları sunacağı da beklenmemelidir.

Prim alacağının ispatı ve tespiti son derece zor olup, davacı tarafın tespite elverişli delil ve kayıtları dosyaya kazandırmak için azami çaba göstermesi gerekmektedir.

Sefer priminde ise, sınır kapısı kayıtları, teslim tesellüm fişleri gibi yazılı belgelerle sefer sayısı kanıtlanabilmektedir. Yazılı belge yok ise kararlaştırılan sefer primi tutarının tespite elverişli tanık beyanları ile kanıtlanması gerekecektir.

İşçinin satış / sefer primi alacağı bulunduğunu tespit ve hesaba elverişli deliller ile kanıtlaması durumunda, dosya kapsamındaki delillere göre hesaplama yapılacaktır.

İLGİLİ YAZILARIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA ÜCRET ALACAĞI NASIL HESAPLANIR?
FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI
CEZAİ ŞART NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
REKABET YASAĞININ İHLALİNE YÖNELİK CEZAİ ŞART
BAKİYE SÜRE TAZMİNATI (ÜCRETİ)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA YASAL KESİNTİLER
İŞ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
YASAL KESİNTİLER / FAİZ ORANLARI / ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın