İŞ DAVASINDA EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI

Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Tazminatı / Ücret Farkı

Eşit davranma ilkesi 4857 Sayılı Yasanın 5. Maddesinde hükme bağlanmıştır. Uygulamada en çok düşülen hatanın, Yasa hükmünün “tüm işçilere eşit ücret ödenmesi gerektiği, aksi halde ayrımcılık tazminatına hak kazanılacağı” şeklinde yorumlanması olduğu görülmektedir.

Halbuki eşit işe eşit ücret ilkesinin tam karşılığı 4857 Sayılı Yasanın 5. Maddesi değildir. Madde içeriği eşit işe eşit ücret ilkesinin sadece bir bölümünü karşılamaktadır. İlkenin diğer dayanakları, evrensel hukuk normları, Anayasa, uluslararası anlaşmalardır.

Yasa içeriğinde; işçinin “dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrımcılığa uğradığının tespit edilmesi halinde, işçiye 4 aylık ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. Salt işçilere farklı ücret ödenmiş olması,  bunun yasada belirtilen sebeplerden kaynaklandığı ispatlanmadığı müddetçe, ayrımcılık tazminatı ödenmesini gerektirmeyecektir.

Bununla birlikte, “eşit işe eşit ücret” ilkesinin koşulları oluşmuş ise, işçinin emsali işçilere ödenen ücrete göre fark ücret talep etmesi mümkün olacaktır. Burada dayanılması gereken 4857 Sayılı Yasanın 5. Maddesi değil “Eşit işe eşit ücret” ilkesidir.

Eşit işe eşit ücret ilkesinde sözü edilen; dikey eşitlik değil yatay eşitlik, diğer deyişle eşitler arası eşitliktir. İşverenin; görev, sorumluluk, kıdem, performans, tahsil durumu vb. objektif kriterlere göre farklı ücret uygulamasına hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Ancak aynı işi yapan işçiler arasında ücret eşitsizliği bulunduğu tespit edilir ise, işveren hangi objektif kriterleri dikkate alarak farklı ücret uyguladığını açıkça ortaya koymadığı müddetçe, düşük ücret ödenen işçilerin fark ücret talepleri kabul görmektedir.

Görüyoruz ki, sendika üyesi olmayan veya dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlandırma talebi bulunmayan işçilerin, toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçilere, toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre sağlanan hak ve ücretleri talep etmeleri, 6356 Sayılı Yasanın 39. Maddesine aykırı olacağından kabul görmeyecektir.

Eşit davranma ilkesi Ayrımcılık tazminatının 4 aya kadar ücret tutarında olacağı belirlenmiştir. Bilirkişi, tespit ettiği “çıplak brüt” ücrete göre 4 aylık ücret tutarını hesaplayacaktır. Ancak Mahkeme Hakimi, vicdani kanaatine göre tutarı belirleyecektir.

Ücretin “eşit işe eşit ücret” ilkesine aykırı olarak ödendiği tespit edilir ise, davacının ücreti ile yüksek ücret ödenen emsal işçinin ücreti karşılaştırılarak fark ücret alacağı da hesaplanacaktır.

İLGİLİ YAZILARIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA ÜCRET ALACAĞI NASIL HESAPLANIR?
FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
İKRAMİYE, İLAVE TEDİYE VE PRİM NASIL HESAPLANIR?
CEZAİ ŞART NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
REKABET YASAĞININ İHLALİNE YÖNELİK CEZAİ ŞART
BAKİYE SÜRE TAZMİNATI (ÜCRETİ)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA YASAL KESİNTİLER
İŞ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
YASAL KESİNTİLER / FAİZ ORANLARI / ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın