İŞ DAVASINDA CEZAİ ŞART NASIL HESAPLANIR?

CEZAİ ŞART NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

CEZAİ ŞART

Cezai şart 6098 Sayılı Yasanın 179 – 182 maddelerinde düzenlenmiş, kısaca; sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumu için kararlaştırılan (mali) ceza olarak tanımlanmıştır.

Hizmet ilişkilerinde cezai şart genellikle; eğitim gideri veya sözleşmenin kararlaştırılan süreden önce feshedilmesi hallerine yönelik olarak kararlaştırılmaktadır.

Sözleşmedeki cezai şart hükmü geçerli olarak kabul edilse dahi, iş akdinin haklı feshini gerektirecek bir hal doğmuş ve iş akdi taraflardan birince haklı nedenle feshedilmiş ise, karşı tarafın kararlaştırılan cezai şart koşulunun uygulanmasını talep edemeyeceği, yine haklı bir neden olmaksızın sözleşmeyi sona erdiren tarafın cezai şart koşulunun uygulanmasını talep edemeyeceği belirtilmektedir.

Asgari Çalışma Süresine Bağlı Cezai Şart

Yol gösterici Yargıtay kararları ile belirtildiği üzere, “belirli süreli” veya “asgari-belirsiz süreli” hizmet sözleşmelerinde, kararlaştırılan sürenin sona ermesinden önce sözleşmenin feshedilmesi haline yönelik olarak düzenlenen cezai şart hükümleri, taraflara karşılıklı olarak denk yükümlülük getirmesi şartıyla geçerli kabul edilmektedir.

Yargıtay kararlarında, sözleşmede kararlaştırılan süre ile çalışılan ve çalışılması gereken süreler oranlanarak cezai şart tutarının hesaplanması gerektiği, ayrıca 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 182/son (Hakim aşırı gördüğü ceza koşulunu kendiliğinden indirecektir) maddesi gereğince indirim yapılabileceği belirtilmektedir.

Örneğin; taraflar arasında en az bir yıl çalışma süresi kararlaştırılmış, bir yıllık sürenin dolmasından önce sözleşmeyi sona erdiren tarafın karşı tarafa 5.000,00-TL. cezai şart ödeyeceği belirlenmiş, işçi haklı bir nedeni de olmaksızın iş akdini 90 günlük çalışma süresinden sonra feshetmiş ise hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır;

Zorunlu Hizmet Süresi      (01.01.2015- 31.12.2015)      =    365 Gün

Çalışılan Süre                    (01.01.2015- 31.03.2015)      =      90 Gün

Bakiye Süre                       (01.04.2015- 31.12.2015)      =    275 Gün

Cezai Şart Tutarı                                                              =    5.000,00-TL.

Bakiye Süre Karşılığı        (5.000,00 / 365 x 275)            =    3.767,12-TL.

Borçlar Kanunu 182/son – Hakkaniyet indirimi               =    Takdir Mahkemenindir

Eğitim Gideri Nedeniyle Asgari Çalışma Süresine Bağlı Cezai Şart

Yargıtay uygulamasında, işçiye eğitim verilmesi halinde, eğitim gideri karşılığında asgari bir süre çalışmasının kararlaştırılması, kural olarak geçerli kabul edilmektedir.

Burada, işveren eğitim gideri yapmış olduğu için, cezai şart tutarında denklik aranması söz konusu değildir. Ancak eğitim gideri ile yüklenilen asgari çalışma süresinin orantılı olması koşulu aranmaktadır. Uygulamada eğitim süresinin 2-3 katı kadar asgari çalışma süresi kararlaştırılan sözleşmelerin geçerli kabul edildiği görülmektedir. Ancak eğitimin, yurt dışında yapılması ve maliyetinin yüksek olması halinde, asgari hizmet süresinin daha yüksek oranlarda belirlenmesi de mümkün olacaktır.

Yargıtay’ın bir kararında iş akdinin kadın işçi tarafından evlilik nedeni ile sona erdirilmesi halinde, koşulları oluşmuş ise eğitim giderine hükmedilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yüklenme senedindeki düzenlemede, sadece eğitim giderinin değil, eğitim giderinin katı olarak ödenme yapılması gibi bir şart öngörülmüş ise, düzenleme işçi aleyhine tek taraflı cezai şart niteliğinde olduğu için geçersiz kabul edilecektir.

Eğitim giderlerinin, işçinin eğitime yönelik olarak yapılan giderler olduğu, bunun dışında; reklam giderleri, beklenilmeyen giderler gibi kalemlerin eğitim giderine katılmayacağı, toplam eğitim giderlerinin işçi sayısına bölünerek işçi başına düşen tutarın tespit edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Yargıtay kararlarında, sözleşmede kararlaştırılan süre ile çalışılan ve çalışılması gereken süreler oranlanarak eğitim gideri tutarının hesaplanması gerektiği, belirtilmektedir.

Örneğin;

Taraflar arasında en az bir yıl çalışma süresi kararlaştırılmış, bir yıllık sürenin dolmasından önce işçinin haklı bir neden olmaksızın iş akdini sona erdirmesi veya iş akdinin işverence haklı nedenle sona erdirilmesi halinde eğitim giderlerinin ödeyeceği belirlenmiş bir sözleşmede, işçi haklı bir nedeni de olmaksızın iş akdini 90 günlük çalışma süresinden sonra feshetmiş ise hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır;

Eğitim işverene ait eğitim merkezinde verilmiş ve dosyaya kazandırılan belgelerden eğitim gideri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır;

Kalemler Tutarlar
Ulaşım bedeli 4.800,00
Eğitimci ücretleri 24.000,00
Doğal gaz – Mazot 7.000,00
Telefon 600,00
Yemek 27.720,00
İçme suyu 3.798,00
Temizlik Suyu 1.728,00
Elektrik 18.000,00
Kırtasiye 45.000,00
Toplam Maliyet 132.646,00
Kişi Başına Toplam Maliyet / 50 kişi 2.652,92

 

Eğitimi bir başka kurum vermiş ve bedelini işveren ödemiş ise, bu takdirde kişi başı maliyet, sunulacak kurum faturasından tespit edilecektir.

Zorunlu Hizmet Süresi      (01.01.2015- 31.12.2015)      =    365 Gün

Çalışılan Süre                    (01.01.2015- 31.03.2015)      =      90 Gün

Bakiye Süre                       (01.04.2015- 31.12.2015)      =    275 Gün

Eğitim gideri Tutarı                                                         =    2.652,92-TL.

Bakiye Süre Karşılığı        (2.652,92 / 365 x 275)            =    1.998,78-TL.

İLGİLİ YAZILARIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA ÜCRET ALACAĞI NASIL HESAPLANIR?
FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
İKRAMİYE, İLAVE TEDİYE VE PRİM NASIL HESAPLANIR?
EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI
REKABET YASAĞININ İHLALİNE YÖNELİK CEZAİ ŞART
BAKİYE SÜRE TAZMİNATI (ÜCRETİ)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA YASAL KESİNTİLER
İŞ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
YASAL KESİNTİLER / FAİZ ORANLARI / ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın