İŞ DAVASINDA BAKİYE SÜRE TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

BAKİYE SÜRE TAZMİNATI (ÜCRETİ)

Bakiye süre tazminatı (6098 Sayılı Yasanın 438/I Maddesi;)

İşveren haklı bir sebep olmadan iş sözleşmesini derhal feshederse işçi tazminat alabilir. Bu tazminat miktarı;

  • Belirsiz süreli sözleşmelerde fesih bildirim süresine uyulmuş olsaydı işçinin kazanabileceği miktar kadar
  • Belirli süreli sözleşmelerde ise, sözleşme süresine uyulmadığı hallerde, bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktar kadardır.

Uygulamada hala, eski yasa döneminden kalma alışkanlıkla “Bakiye süre ücreti” ifadesi kullanılmakta ise de, Yasal düzenleme; belirli süreli hizmet sözleşmesinin kararlaştırılan süreden önce işveren tarafından sona erdirilmesi halinde, işçiye bakiye sözleşme süresinde hak kazanacağı ücrete göre tazminat ödenmesine yöneliktir. Diğer deyişle bakiye süre ücreti, ücret değil tazminattır.

Yasa hükmü ile belirtildiği üzere, belirli süreli hizmet sözleşmesi kararlaştırılan süreden önce işveren tarafından sona erdirilen işçinin, bakiye sözleşme süresince kazanacağı ücret tutarı hesaplanacak, işçinin, sözleşme kapsamındaki işi yapmaması sebebiyle tasarruf ettiği miktar (örneğin ulaşım, giyim harcamaları)  ile diğer bir işten elde ettiği veya elde etmekten kaçındığı gelirler, hesaplanan tutardan indirilecektir.

İşverene kusur yüklenemeyecek bir nedenle ifa imkansızlığı doğmuş, örneğin işyeri depremde yıkılmış ise, Borçlar Kanunu 136. Maddesi gereğince bakiye süre tazminatı talep edilmesi mümkün olmayacaktır.

Uygulamada;

Bakiye sürenin uzun olması halinde, işçinin mesleği, tecrübesi, yaptığı işin özellikleri dikkate alınarak, en fazla 3-6 aylık bir süre sonra iş bulabileceği, bunu aşan sürede gelir elde etmekten kaçındığının kabul edildiği, iş arayıp da bulamadığını ispat külfetinin işçiye ait olduğunun belirtildiği,

İşçi olağan süre içerisinde bir başka iş bularak çalışmaya başladı ise, bu işten bakiye süre içerisinde elde ettiği tutarın hesaplanarak düşülmesi gerektiğinin belirtildiği,

Hesaplamaya esas alınan süre için hesaplanan ücret tutarından % 5-10 oranında tasarruf indirimi yapılması gerektiğinin belirtildiği, görülmektedir.

Örneğin;

ücreti 2.000,00-TL. olan, belirli süreli hizmet sözleşmesi ile çalışmakta iken iş akdi işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın sona erdirilen, 4 ay 20 günlük bakiye sözleşme süresinde iş bulup gelir elde edemediğini iddia eden bir işçinin bakiye süre tazminatı aşağıda belirtildiği gibi hesaplanacaktır.

Aylık Brüt Ücret                    : 2.000,00-TL.

Bakiye Sözleşme Süresi         : 4 Ay 20 Gün

Kabul Edilen Bakiye Süre     : 3 Ay

Bakiye süre ücreti (3 Aylık)   : 6.000,00-TL. (Brüt)

% 10 tasarruf indirimli tutar   : 5.400,00-TL. (Brüt)

Örneğin;

ücreti 2.000,00-TL. olan, belirli süreli hizmet sözleşmesi ile çalışmakta iken iş akdi işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın sona erdirilen, 4 ay 20 günlük bakiye sözleşme süresi içinde, 2 ay 20 gün iş bulup aylık brüt 1.500,00-TL. gelir elde ettiği anlaşılan bir işçinin bakiye süre tazminatı aşağıda belirtildiği gibi hesaplanacaktır.

Aylık Brüt Ücret                      : 2.000,00-TL.

Bakiye Sözleşme Süresi           : 4 Ay 20 Gün

Bakiye süre tazminatı              : 9.333,33-TL. (Brüt)

Süre içinde elde edilen gelir   : 4.000,00-TL. (2 ay 20 gün x 1.500,00-TL)

Gelir mahsuplu tutar              : 5.333,33-TL.

% 10 tasarruf indirimi            :    400,00-TL. (Brüt) (2 aylık boşta kaldığı süre için)

% 10 tasarruf indirimli tutar   : 4.933,33-TL. (Brüt)

İLGİLİ YAZILARIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA ÜCRET ALACAĞI NASIL HESAPLANIR?
FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
İKRAMİYE, İLAVE TEDİYE VE PRİM NASIL HESAPLANIR?
EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI
CEZAİ ŞART NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
REKABET YASAĞININ İHLALİNE YÖNELİK CEZAİ ŞART
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA YASAL KESİNTİLER
İŞ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
YASAL KESİNTİLER / FAİZ ORANLARI / ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın